Paserstwo – czym jest i czy może być popełnione nieumyślnie?

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Za paserstwo, czyli przestępstwo polegające na obrocie rzeczami pochodzącymi z czynu zabronionego (np. z kradzieży), można być pociągniętym do odpowiedzialności, nawet gdy dopuściliśmy się go nieumyślnie. Co więcej, sprawca ponosi odpowiedzialność za jego popełnienie bez względu na to, jaki skutek odniósł. Oznacza to, że może zostać ukarany nawet wtedy, gdy próbował on sprzedać daną rzecz, a zakup nie został sfinalizowany.

W dzisiejszym artykule krótko wyjaśnię:

  • na czym dokładnie polega ten czyn zabroniony?
  • czym jest paserstwo nieumyślne?
  • co grozi za dopuszczenie się paserstwa, również nieumyślnego?

 

Zapraszam do lektury.

 

Na czym polega pasterstwo i czynności paserskie?

 

Zgodnie z art. 291 Kodeksu Karnego (dalej: KK):

 

§  1. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§  2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Na podstawie tego przepisu przyjmuje się, że przestępstwo to można popełnić na różne sposoby, m.in. poprzez:
  • nabycie rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego (czyli wykroczenia bądź przestępstwa),
  • pomoc w zbyciu takiej rzeczy,
  • przyjmując tę rzecz, oraz
  • pomoc w ukryciu tej rzeczy.

 

Uwaga!

Paserstwem nazywamy przestępstwo polegające na obrocie rzeczą pochodzącą z czynu zabronionego. Oznacza to, że jego popełnienia nie przypiszemy bezpośrednio złodziejowi zbywającemu lub ukrywającemu kradzioną rzecz. Będzie on bowiem odpowiadał jedynie za kradzież. Kluczową kwestią przy paserstwie jest fakt, że rzecz odeszła od legalnego właściciela w sposób sprzeczny z prawem. A więc w drodze czynu zabronionego – jednak dokonanego przez inną osobę.

 

Przeczytaj również: Kradzież – co grozi sprawcy?

 

Paserstwo nieumyślne 

 

Pora wyjaśnić, na czym dokładnie polega paserstwo nieumyślne. W myśl art. 292 KK:

 

§  1.  Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

§  2. W wypadku znacznej wartości rzeczy, o której mowa w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Na tej podstawie należy stwierdzić, że nie każde kupno rzeczy pochodzącej z czynu zabronionego będzie przestępstwem, za które będzie grozić nam odpowiedzialność. Ważne jest jednak to, czy kupujący wiedział lub na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i mógł przypuszczać, że rzecz pochodzi z czynu zabronionego.
A co może na to wskazywać?
Na przykład zbyt niska cena, za którą oferowany jest dany produkt. Niezwykle często ma to miejsce w przypadku samochodów i sprzętów elektronicznych – komputerów, laptopów czy smartfonów. Właśnie z tego powodu często uczulam swoich Klientów na to, aby nie łudzili się, że trafili na “atrakcyjną ofertę”. W  rzeczywistości bowiem niska cena może być jedynie kuszącą przynętą, wynikającą z chęci jak najszybszego pozbycia się kradzionego przedmiotu. Niestety praktyka pokazuje, że jeśli byliśmy świadomi tego, że na przykład dany telefon jest wart 6.000 zł, a kupiliśmy go za 600 zł, to powinniśmy i mogliśmy przypuszczać, że pochodzi on z kradzieży, rozboju czy innego czynu zabronionego. Właśnie dlatego i w takiej sytuacji możemy mówić o paserstwie nieumyślnym.

Odpowiedzialność za paserstwo

 

Powyżej wskazałem już, co grozi sprawcy za dopuszczenie się przestępstwa paserstwa umyślnego i nieumyślnego. W tym miejscu warto również wskazać, że jeśli wartość rzeczy będących przedmiotem paserstwa będzie niższa od 500,00 zł, sprawca nie będzie odpowiadał na podstawie przywołanych powyżej przepisów. Wówczas nie popełnia on bowiem przestępstwa, a jedynie wykroczenie.

 

Zgodnie z art. 122 Kodeksu Wykroczeń:

 

§  1. Kto nabywa mienie, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży lub z przywłaszczenia, lub pomaga do jego zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mienie to przyjmuje lub pomaga do jego ukrycia, jeżeli wartość mienia nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§  2.  Kto nabywa mienie, o którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że zostało uzyskane za pomocą kradzieży lub przywłaszczenia, lub pomaga do jego zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mienie to przyjmuje lub pomaga do jego ukrycia, jeżeli wartość mienia nie przekracza 500 złotych, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Paserstwo – czym jest i co za nie grozi? Podsumowanie

 

 

  • Paserstwo polega na obrocie (nabywaniu, pomocy w zbyciu, przyjmowaniu lub pomocy w ukryciu) rzeczy pochodzącej z czynu zabronionego. Maksymalna kara za jego popełnienie to 5 lat pozbawienia wolności.
  • Paserstwo nieumyślne natomiast polega na dokonywaniu tych samych czynności, jednak z drobną różnicą. Ma miejsce, gdy sprawca co prawda nie ma pewności, ale na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że rzecz została uzyskana za pomocą czynu zabronionego. Grozi za nie grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  • Gdy wartość rzeczy jest niższa od 500 zł, paserstwo nie będzie zakwalifikowane jako przestępstwo. Wówczas mamy do czynienia z wykroczeniem, za które grozi areszt, kara ograniczenia wolności lub grzywna.

 

Przeczytaj również: Jak złożyć zawiadomienie o popełnionym przestępstwie?

______________________________________________________

Adwokat Michał PodgórskiAutor wpisu: Adwokat Michał Podgórski

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie paserstwa?
Skontaktuj się ze mną:
+48 695-501-001
kancelaria@mpodgorski.com

Więcej wpisów

Czym jest porozumienie rodzicielskie?

Czym jest porozumienie rodzicielskie?

Gdy małżonkowie decydują się na rozwód, a są rodzicami, sąd w wyroku rozwodowym ma obowiązek orzec o kwestiach prawnych związanych z ich małoletnim dzieckiem (lub dziećmi). Sąd rozstrzyga m.in. o kwestii władzy rodzicielskiej,

rozwód z i bez orzekania o winie

Rozwód z i bez orzekania o winie – porównanie

W życiu wielu małżeństw zdarza się moment, gdy trzeba podjąć trudną decyzję o rozwodzie. Proces ten może być mniej lub bardziej skomplikowany, a wszystko zależy od tego, czy małżonkowie chcą w trakcie