Kancelaria Adwokacka adw. LL.M. Michał Podgórski

Kancelaria adwokata LL.M. Michała Podgórskiego

to nowoczesna i dynamiczna kancelaria, którą cechuję profesjonalizm, doświadczenie, rzetelność, kreatywność i indywidualne podejście do każdego klienta przy zachowaniu zasad etyki oraz najwyższych standardów prawniczych i biznesowych.

Kancelaria zapewnia stałą, jak i doraźną obsługę prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Wynagrodzenie Kancelarii determinuje indywidualne podejście do każdego klienta, uwzględniające jego potrzeby, jak również niezbędny nakład pracy konieczny do zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej. Wiedza, jakość i doświadczenie to wartości, które charakteryzują Kancelarię i stanowić będą o poziomie jej usług i wyznaczać kierunek jej rozwoju.

Kancelaria współpracuje także z innymi adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami i komornikami na terenie całego kraju.

Dysponujemy uprawnieniami do reprezentowania naszych Klientów na każdym etapie postępowania; zarówno przed sądem I instancji, sądem odwoławczym, a w szczególnych sytuacjach także przed Sądem Najwyższym oraz Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

O mnie

ADWOKAT LL.M. MICHAŁ PODGÓRSKI

Adwokat LL.M. Michał Podgórski wykształcenie prawnicze zdobył na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Po uzyskaniu tytułu magistra prawa uzupełnił wykształcenie poprzez studia specjalistyczne LL.M. in International Commercial Law.

Praktykę zawodową rozpoczął jako student m.in. poprzez aktywne działanie w Studenckiej Poradni Prawnej, realizację licznych praktyk, projektów oraz angażowanie się w akcje wolontaryjne.
Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Biurze Obsługi Szkód Powypadkowych, dzięki której poszerzył swoja wiedzę oraz zdobył cenne doświadczenie.

W 2012 roku złożył z pozytywnym wynikiem egzamin wstępny na aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
W trakcie odbywania 3-letniej aplikacji adwokackiej zdobywał bardzo cenne doświadczenie zarówno w sądach, prokuraturze jak i pracy w kancelarii adwokackiej, występując przed sądami powszechnymi, organami administracji oraz organami ścigania w całej Polsce.
Po ukończeniu aplikacji adwokackiej oraz złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu zawodowego, został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Adw. LL.M. Michał Podgórski udziela pomocy prawnej również w języku angielskim (certyfikat TOLES – oceniający znajomość prawniczego języka angielskiego).

W 2013 roku Michał Podgórski po ukończeniu studiów uzupełniających o specjalizacji International Commercial Law zdobył tytuł LL.M.

Zakres usług

Kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie karnym. Służymy pomocą zarówno przed:

•sądem; 
•prokuraturą;
•policją;
•innymi organami ścigania,
•przed wszczęciem jakiekolwiek oficjalnego postępowania.

Główny cel to ograniczenie lub jeżeli to możliwie wyeliminowanie negatywnych skutków udziału w procesie karnym, po stronie oskarżonego bądź pokrzywdzonego.

Występujemy w roli: • obrońcy podejrzanego jeżeli zostały 
Państwu przedstawione zarzuty w postępowaniu przygotowawczym;
• obrońcy oskarżonego jeżeli został przeciwko Państwu skierowany akt oskarżenia;
• obrońcy skazanego w sprawach z zakresu Kodeksu Karnego Wykonawczego; 
• obrońcy obwinionego w sprawach o wykroczenia;
• obrońcy i pełnomocnika w sprawach nieletnich;
• pełnomocnika osoby pokrzywdzonej, tzw. oskarżyciela posiłkowego;
• pełnomocnika oskarżyciela prywatnego.

Służymy Państwu pomocą zakresie przestępstw przeciwko:

• mieniu;
• zdrowiu i życiu;
• przestępstw o charakterze seksualnym;
• przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami;
• przestępstw komunikacyjnych;
• błędów lekarskich;
• przestępstw skarbowych;
• przestępstw gospodarczych.

Kancelaria oferuje wiedzę oraz bogate doświadczenie z zakresu tematyki prawa cywilnego.

Sporządzamy oraz weryfikujemy wszelkiego rodzaju umowy. 
Przygotowujemy opinie prawne opierając się na stanie faktycznym przedstawionym przez Zleceniodawcę oraz obowiązujące przepisy prawa.

W sprawach wymagających wystąpienia na drogę postępowania sądowego przygotowujemy:
• stosowne wezwania;
• pozwy;
• odpowiedzi na pozwy;
• wnioski;
• sprzeciwy;
• zarzuty od nakazów zapłaty;
• środki odwoławcze (apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne);
• inne pisma procesowe.

Kancelaria posiada bogatą wiedzę z zakresu prawa gospodarczego; 
Oferujemy kompleksową obsługę:
• spółek prawa handlowego (kapitałowych i osobowych);
• spółek cywilnych;
• przedsiębiorców. 
Oferujemy możliwość stałej obsługi prawnej i doradztwa w zakresie bieżącego funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Zakres naszej oferty zawiera:
• reprezentację w postępowaniu przed sądami rejestrowymi; 
• reprezentację przed sądami; 
• reprezentację przed organami administracji;
• wsparcie w negocjacjach z kontrahentami;
• sporządzanie opinii;
• sporządzanie wszelkiego rodzaju umów;
• sporządzanie wezwań;
• sporządzanie pozwów.

Jednym z głównych obszarów praktyki Kancelarii jest prawo rodzinne, w ramach którego zajmujemy się między innymi sprawami o:
• rozwód i separację;
• alimenty;
• podział majątku wspólnego;
• ustanowienie rozdzielności majątkowej;
• ubezwłasnowolnienie;
• opiekę i kuratelę;
• przysposobienie;
• ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;
• ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;
• uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Prawo rodzinne to szczególnie delikatna materia, często związana z emocjami i uczuciami nie tylko osób dorosłych ale również dzieci, stąd też nasze przygotowanie oraz działanie nakierowane jest na dobro dziecka. 

Kancelaria w ramach swojej praktyki zajmuje się również prawem spadkowym.
Prowadzimy sprawy m.in. o:

• stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy albo testamentu;
• uzupełnienie lub zmiana stwierdzenia nabycia spadku;
• oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
• otwarcie i ogłoszenie testamentu;
• dział spadku;
• zachowek;
• spis inwentarza;
• uznanie spadkobiercy za niegodnego;
• zapis windykacyjny;
• zabezpieczenie spadku;
• ustanowienie kuratora spadku. 

Kancelaria zapewnia pomoc po uprawomocnieniu się wyroku w zakresie:
• postępowania egzekucyjnego; 
• windykacji należności;
• powództwa przeciwegzekucyjnego.

W ramach oferowanych usług Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań o upadłość konsumencką. 

Nasza pomoc obejmuje: 
• zebranie odpowiednich dowodów;
• sporządzenie wniosku;
• reprezentację przed Sądem;
• nadzorowanie postępowania prowadzonego przez syndyka.

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, a także przedsiębiorca. Dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej istnieje możliwość na całkowite bądź częściowe oddłużenie.

Kancelaria Adwokata LL.M. Michała Podgórskiego posiada bardzo bogate doświadczenie w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia. 

Zajmujemy się sprawami związanymi z odszkodowaniami i zadośćuczynieniem za:
• wypadki komunikacyjne;
• wypadki w pracy;
• błędy lekarskie;
• wypadki w rolnictwie;
• wypadki w miejscach publicznych;
• inne zdarzenia losowe.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie – dochodząc odszkodowań, mamy na uwadze, iż większość osób, którym udzielamy pomocy jest nieświadoma, że ich krzywdy mogą zostać zadośćuczynione.

Lokalizacja

Warszawa

Malborska 1/11
03-286 Warszawa

  • 695-501-001

Skarżysko-Kamienna

Aleja Piłsudskiego 19/1
26-110 Skarżysko-Kamienna

  • 695-501-001

Szydłowiec

Kościuszki 195
26-500 Szydłowiec

  • 695-501-001

OSIĄGNIĘCIA

Z wielką dumą pragniemy poinformować, iż nasza kancelaria została laureatem ogólnopolskiego plebiscytu Orły Prawa w 2018, 2019 oraz 2021 roku oraz laureatem złotych Orłów Prawa 2018.

Nowości na blogu

Nasza witryna wykorzystuje cookies

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że nasza strona korzysta z plików cookie W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem serwisu mpodgorski.com do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników używamy tzw. cookies, tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego Portalu.

Rodzaje plików cookies:

cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach, dzięki czemu, w przypadku zerwania połączenia z serwerem, możesz wrócić w to samo miejsce na stronie.
cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu naszej strony, co oznacza, że witryna może zapamiętać Twoje ustawienia kiedy nas odwiedzasz. Dzięki temu strona staje się dla Ciebie łatwiejsza w nawigacji i zapamiętuje Twoje preferencje.

W każdej chwili możesz wyłączyć używanie cookies, może to jednak oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies możesz wyłączyć ich obsługę korzystąjąć z odpowiedniej dla używanej przeglądarki instrukcji obsługi: