Nakłady na nieruchomość rodziców/teściów

Wyobraźmy sobie następującą sytuację: po zawarciu związku małżeńskiego mąż wraz z żoną zamieszkuje u swoich teściów. Mąż, jako nowy członek rodziny, inwestuje przez lata współdzielenia gospodarstwa w dom, który pozostaje własnością jego teściów. Niestety po kilku latach małżeństwo rozpada się. Nieruchomość wciąż należy do teściów zatem jak odzyskać środki zainwestowane w dom? Read more…

Warunkowe umorzenie postępowania – podjęcie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania jest, jak już ustaliliśmy w poprzednim artykule, odstąpieniem, ale tylko na próbę, od przeprowadzenia postępowania, a w efekcie skazania i kary. Co dzieje się, jeżeli sprawca próby nie przejdzie pomyślnie? Zgodnie z artykułem 68 kodeksu karnego, sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, Read more…

Rozwód – bez winy, czy z winy małżonków?

Rozwód jest instytucją prawną skutkującą ustaniem małżeństwa, uregulowaną w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 56 i następne). Orzeczenie rozwodu może nastąpić wyłącznie wyrokiem Sądu, w przypadku ustalenia, że doszło między małżonkami do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, a negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu nie zachodzą. Zupełny rozkład pożycia oznacza, że ustały więzi Read more…

WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA

Czy możliwe jest uniknięcie przez sprawcę skazania i kary, kiedy popełnienie przez niego danego przestępstwa jest niezaprzeczalne? Tak – pozwala na to warunkowe umorzenie postępowania karnego, które może zostać zastosowane przez sąd w określonych prawem przypadkach.  Art. 66. § 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności Read more…

!!! OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ!!!

Szanowni Państwoz naszej praktyki wynika, że wiele osób nie rozróżnia ograniczenia władzy rodzicielskiej od jej pozbawienia, prawie nikt nie wie co to zawieszenie władzu rodzicielskiej i co te instytucje tak naprawdę znaczą. Kiedy sąd może ograniczyć władzę rodzicielską?Sąd opiekuńczy może ograniczyć władzę rodzicielską jeżeli dobro dziecka jest zagrożone. Odpowiedź niezwykle Read more…

Spółdzielcze prawo do lokalu też może podlegać podziałowi

Szanowni Państwo zapraszamy do lektury kolejnego wpisy dotyczącego podziału majątku wspóllnego, tym razem zajmemy się kwestią spółdzielneczego prawa do lokalu. Przedmiotowy wpis, jak wiele innych inspirowany jest historią jednej z naszych klientek. Ludzie żadko zdają sobie sprawę z tego, że takie prawo również może wchodzić w skład majatku wspólnego majątku Read more…

!! #PODZIAŁMAJĄTKUWSPÓLNEGO

Podział majątku wspólnego cz. VI !! NIERÓWNE UDZIAŁY ?!!! Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa na kolenjny wpis dotyczący podziału majątku wspólnego. Jedną z głównych zasad w sprawach o podział majątku wspólnego, albo jak niektórzy wolą podział majątku dorobkowego jest zasada równych udziałów w majątku wspólnym. Jak to na ogól była od każdej Read more…

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO cz. V – Czy przywłaszczenie przez małżonka wspólnego majątku jest możliwe?!

CZY PRZYWŁASZCZENIE PRZEZ MAŁŻONKA WSPÓLNEGO MAJĄTKU JEST MOŻLIWE ?!!!  Szanowni Państwo, zapraszamy do kolejnej części naszego cyklu, tym razem wątek karny.  Inspiracja przedmiotowego wpisu również pochodzi od przypadku naszego Klienta.  Przywłaszczenie majątku wspólnego małżonków Czy przywłaszczenie przez małżonka wspólnego majątku jest możliwe ? W sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków pozbawia Read more…