Kradzież – co grozi sprawcy?

Kradzież - co grozi sprawcy?

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Kradzież to bardzo powszechne przestępstwo, wynikające z art. 278 Kodeksu karnego (dalej: k.k.). Mimo że każdy zdaje sobie sprawę z tego, na czym polega, warto dokładnie przyjrzeć się definicji kodeksowej tego czynu zabronionego. W swojej praktyce dość często spotykam się bowiem z sytuacją, w której przestępstwo kradzieży jest mylone z przywłaszczeniem. W dzisiejszym artykule zajmę się rzeczowym przedstawieniem obu tych pojęć oraz wskazaniem, jaka odpowiedzialność grozi sprawcy za kradzież oraz przywłaszczenie. Czy w każdym przypadku będzie ona taka sama?

Szczegóły poniżej.

Zapraszam do lektury.

Przestępstwo kradzieży w myśl przepisów Kodeksu karnego

Zgodnie z tym, o czym wspomniałem we wstępie, przestępstwo kradzieży uregulowano w art. 278 k.k., który stanowi:

„Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę, analizując kodeksową definicję powyższego przestępstwa?

  • Mianem kradzieży określa się czynność polegającą na zaborze, czyli fizycznym zabraniu rzeczy jej właścicielowi. Co istotne, nie jest możliwa kradzież rzeczy znalezionej lub powierzonej, np. na przechowanie.
  • Celem sprawcy musi być zamiar trwałego pozbawienia właściciela władztwa nad rzeczą będącą przedmiotem kradzieży.
  • Przedmiotem kradzieży może być tylko rzecz ruchoma, zatem zgodnie z definicją – nie można dokonać kradzieży nieruchomości.
  • Skradziona rzecz powinna być cudza dla sprawcy. Inaczej rzecz ujmując, posiada ona innego właściciela niż sam sprawca. Dodatkowo ten właściciel rzeczy musi faktycznie istnieć – nie można ukraść rzeczy niczyjej.

W prawie przyjmuje się również, że aby dany czyn sprawcy nazwać przestępstwem kradzieży, do zaboru rzeczy musi dojść ze świadomością i intencją przywłaszczenia jej. Złodziejem w prawnym ujęciu nie będzie zatem osoba, która zabrała walizkę obcej osoby na lotnisku przez pomyłkę. Podobnie będzie w sytuacji, gdy na ulicy znaleźliśmy czyjś portfel i zabraliśmy go w celu zwrotu właścicielowi.

Kradzież a przywłaszczenie – co grozi sprawcy za te przestępstwa?

W polskim prawie karnym, poza przestępstwem kradzieży, wyszczególnia się także czyn niedozwolony nazywany mianem przywłaszczenia. Oba przestępstwa mogą być dla osób niemających styczności z prawem dość podobne, dlatego warto zwrócić uwagę na to, czym się od siebie różnią.

Różnica między kradzieżą a przywłaszczeniem polega na tym, iż w przypadku czynu polegającego na przywłaszczeniu rzeczy sprawca już jest w jej legalnym posiadaniu. Mówiąc prościej, nie wykonuje czynności zaboru rzeczy od kogoś, a jedynie bezprawnie decyduje się daną rzecz zatrzymać. Czyli jej nie oddawać. Do przywłaszczenia może zatem dojść w sytuacji, kiedy pożyczamy komuś dany przedmiot, a osoba ta postanowi nam jej nie zwracać.

Przestępstwo przywłaszczenia również uregulowano w k.k. – w art. 284, który stanowi:

„§ 1 Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.
Uwaga!
Zarówno w przypadku kradzieży, jak i przywłaszczenia karze podlega każda forma wykonywania tego czynu. Oznacza to, że zarzut popełnienia przestępstwa kradzieży lub przywłaszczenia może zostać zarzucony osobie, która tego czynu już faktycznie dokonała, ale i temu, kto usiłował ten czyn popełnić, podżegał kogoś do jego popełnienia lub pomagał innej osobie w jego dokonaniu.
Co istotne, dla zarzucenia tego czynu nie jest również istotne, co sprawca zrobił ze skradzionym/przywłaszczonym przedmiotem (lub w jakim celu tego dokonał). Bez względu na to, czy ukradliśmy egzotyczny kwiat, aby podarować go ukochanej osobie, czy ukradliśmy dla siebie gotówkę, którą później zgubiliśmy – będziemy tak samo odpowiadać za to przestępstwo.

Jaka odpowiedzialność grozi sprawcy za kradzież?

Z polskich przepisów karnych jasno wynika, że kradzież kradzieży nierówna. To samo dotyczy przywłaszczenia.

W zależności od okoliczności popełnienia tego czynu zabronionego, odpowiedzialność sprawcy będzie różna.

To, jaką odpowiedzialność poniesie sprawca, zależy od wartości przedmiotu kradzieży lub przywłaszczenia. Jeśli wartość ta nie przekracza 250 zł, czyn ten będzie kwalifikowany jako wykroczenie. Sprawcy grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Jeśli jednak wartość przedmiotu jest wyższa, sprawca odpowiada za przestępstwo kradzieży na podstawie wcześniej przytoczonego art. 278 § k.k. Będzie mu grozić zatem kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku przywłaszczenia będzie to art. 284 § 1 k.k., gdzie zagrożenie karą pozbawienia wolności wynosi do lat 3.

Może Cię zainteresować również poniższy artykuł:

Pobicie a lekki uszczerbek na zdrowiu 

______________________________________________________

Adwokat Michał PodgórskiAutor wpisu: Adwokat Michał Podgórski

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie kradzieży lub przywłaszczenia?
Skontaktuj się ze mną:
+48 695-501-001
kancelaria@mpodgorski.com

Więcej wpisów

Czym jest powództwo o ustalenie ojcostwa?

Czym jest powództwo o ustalenie ojcostwa? 

Jak mówi stara łacińska paremia – “matka jest zawsze pewna, a ojcem jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo“. Jednak nie zawsze rodzice dziecka są małżeństwem! Sytuacje życiowe są

Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

Słysząc “alimenty” od razu przychodzi do głowy myśl o rozwiedzionych rodzicach, którzy mają obowiązek alimentacyjny względem dzieci. Jednak taki obowiązek nie spoczywa tylko i wyłącznie na rodzicach! Zgodnie z polskim prawem również były małżonek