Mediacja w sprawie rozwodowej – na czym polega?

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mediacja w sprawie rozwodowej to bez wątpienia szansa na znalezienie porozumienia we wszystkich spornych kwestiach, które towarzyszą małżonkom w trakcie rozstania. Poza zakończeniem małżeństwa rozwód wiąże się często również z koniecznością podziału majątku, ustaleniem zasad opieki nad małoletnimi dziećmi, wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi czy uregulowaniem kwestii alimentacyjnych. W dzisiejszym artykule wyjaśnię:

 • czym jest mediacja, na czym polega oraz jakie są jej zalety?
 • czy mediacja w sprawie rozwodowej jest obowiązkowa?
 • jak wygląda mediacja w sprawie rozwodowej?
 • kiedy mediacja może nie mieć sensu?

Zapraszam do lektury.

Przeczytaj także: Podział majątku wspólnego w praktyce

Czym jest mediacja i na czym polega?

 

Mediacja to pozasądowa metoda rozwiązywania konfliktów. Dzięki rozmowie na neutralnym gruncie, podczas której stronom towarzyszy mediator, (jeszcze) małżonkowie dążą do wypracowania porozumienia w kwestiach, co do których nie są zgodni. Osoba pełniąca rolę mediatora jest bezstronna, co sprawia, że może wspierać każdą ze stron w spokojnym przedstawieniu swoich racji i argumentów, we wzajemnym wysłuchaniu, a następnie w odnalezieniu wspólnych interesów. Mediator pomaga stronom:

 • po pierwsze – skoncentrować się na swoich problemach,
 • po drugie – uzgodnić, na czym one dokładnie polegają,
 • a następnie wypracować porozumienie, które usatysfakcjonuje każdą ze stron.

Co ważne, do mediacji strony mogą się zgłosić zarówno przed wszczęciem postępowania przed sądem, jak i na każdym jego etapie.

 

Zalety mediacji

 

 • Jest znacznie krótsza od standardowego postępowania sądowego. Pozwala zaoszczędzić stronom nie tylko czas, ale także pieniądze.
 • Strony pozostające w sporze mają szansę na wzajemne przedstawienie swoich racji na neutralnym gruncie. Jest to możliwe dzięki spotkaniu w towarzystwie osoby trzeciej, która nie opowiada się za niczyim interesem.
 • Każda mediacja jest poufna, a wszelkie decyzje podejmowane w jej toku oraz końcowe rozstrzygnięcie konfliktu są konsultowane z każdą ze stron. To wszystko sprawia, że osoby pozostające w sporze mają realny wpływ na finał sprawy.
 • Mediacja pozwala uniknąć stronom stresu związanego z występowaniem w sądzie.
 • Ugoda zawarta w trakcie mediacji podlega zatwierdzeniu przez sąd i nabywa moc prawną ugody przed nim zawartej.

 

Czy mediacja w sprawie rozwodowej jest obowiązkowa?

 

Przeprowadzenie mediacji przed rozwodem jest dobrowolnym wyborem małżonków. Co do zasady sąd w trakcie pierwszej rozprawy rozwodowej powinien zapytać małżonków, czy wyrażają chęć jej podjęcia lub czy zrobili to wcześniej. Mogą się oni na nią zdecydować, ale nie mają takiego obowiązku.

Jako ciekawostka warto dodać, że coraz częściej mówi się o tym, aby rozwody małżonków posiadających małoletnie dzieci z urzędu trafiały do mediacji – jeszcze przed wszczęciem postępowania przed sądem. Jednak na tę chwilę kwestia ta pozostaje w sferze planów i postulatów. Jeśliby miałoby się to zmienić, będę o tym informował na blogu czy też w moich social mediach.

 

Jak wygląda mediacja w sprawie rozwodowej?

 

 1. PRZED MEDIACJĄ. Wyrażając zgodę na mediację, sąd wyznacza dla stron mediatora figurującego na liście stałych mediatorów sądowych. Wówczas kontaktuje się on ze stronami, aby ustalić termin i miejsce pierwszego spotkania. Zazwyczaj ma ono charakter wyłącznie informacyjny, jednak zależy to od trybu pracy i preferencji samego mediatora. 
 2. MEDIACJA. Ma ona przede wszystkim być rozmową. W jej trakcie zwykle przewiduje się czas na wypowiedzi każdej ze stron. Mediator dołącza do rozmowy tylko w momencie, gdy widzi taką konieczność.
 3. PO MEDIACJI. Sporządza się z niej protokół, który – poza obowiązkowymi elementami – powinien przede wszystkim zawierać informację, czy strony doszły do porozumienia i na jakich zasadach. Protokół trafia do każdej ze stron, a w przypadku ugody również do sądu, który następnie zajmuje się jej zatwierdzeniem.

Czego może dotyczyć mediacja przed rozwodem?

 

 • Podział majątku wspólnego małżonków;
 • Ustalenia zasad opieki, wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów ze wspólnymi małoletnimi dziećmi pochodzącymi z małżeństwa;
 • Uregulowania kwestii alimentacyjnych,
 • Pojednania małżonków lub zrezygnowania z rozwodu – na rzecz separacji. 

Przeczytaj także: Rozwód a separacja

 

Kiedy można się spodziewać, że mediacja nie przyniesie oczekiwanych skutków?

 

Przede wszystkim wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie normalnie porozmawiać z drugim małżonkiem – nawet w obecności innych osób. Powinniśmy z nim pozostawać w na tyle zdrowej relacji, by możliwe było przebywanie w swoim towarzystwie oraz odnoszenie się do siebie z szacunkiem. Chociaż mediacja odbywa się przy udziale osoby bezstronnej oraz na naturalnym podłożu, to jednak znam przypadki, w których jej przeprowadzenie było niemożliwe.

Przeczytaj także: Rozwód bez winy, czy z winą małżonków?

______________________________________________________

Adwokat Michał PodgórskiAutor wpisu: Adwokat Michał Podgórski

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie mediacji w sprawie rozwodowej?
Skontaktuj się ze mną:
+48 695-501-001
kancelaria@mpodgorski.com

Więcej wpisów

Wykaz inwentarza i spis inwentarza – czym są?

Wykaz inwentarza i spis inwentarza – czym są?

Zasadniczo odpowiedzialność za długi ponoszą spadkobiercy, jak również zapisobiercy windykacyjni. Nikt jednak nie chce stracić na tym, że otrzymał spadek. Jeśli spadkodawca pozostawił długi, spadkobiercy – najczęściej jego najbliżsi

Dział spadku

Czym jest dział spadku?

Spadkobranie to proces składający się z kilku etapów. Choć mogłoby się wydawać, że wystarczy znaleźć testament – nic bardziej mylnego! Jeśli jednak jesteś jedynym spadkobiercą, który o prawie spadkowym czyta