Jak złożyć zawiadomienie o popełnionym przestępstwie?

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Wbrew pozorom w obecnych czasach nie jest trudno paść ofiarą przestępstwa. Skradziony samochód, uporczywe nękanie czy pobicie – mógłbym tak wymieniać jeszcze długo. Warto jednak zaznaczyć, że poza „standardowymi występkami” coraz częściej słyszy się również o tzw. cyberprzestępstwach, które mają miejsce w Internecie. Nie wdając się w szczegóły tego typu przestępstw (ponieważ jest to temat na osobny artykuł), w dzisiejszym wpisie chciałbym skupić się na uświadomieniu Ci, że zawsze, kiedy zostałeś pokrzywdzony przestępstwem, masz prawo przekazać odpowiednie informacje o tym fakcie organom ścigania. Jeśli zatem zastanawiasz się, jak złożyć zawiadomienie o popełnionym przestępstwie – ten wpis jest skierowany do Ciebie. Dowiesz się z niego również:

 • Na jakie sposoby można złożyć zawiadomienie o popełnionym przestępstwie?
 • Kto może złożyć takie zawiadomienie?
 • Gdzie się je składa?
 • O czym należy pamiętać oraz jakie informacje obowiązkowo w nim uwzględnić?

Zapraszam do lektury.

Przeczytaj także: Kradzież – co grozi sprawcy? 

Formy złożenia zawiadomienia o popełnionym czynie zabronionym

Zawiadomić o popełnieniu przestępstwa można na dwa sposoby:

 • osobiście, zgłaszając ten fakt w komisariacie policji,
 • pisemnie, wysyłając odpowiednie pismo do właściwej jednostki policji lub prokuratury, która znajduje się w okręgu miejsca popełnienia przestępstwa.

Kto może złożyć takie zawiadomienie?

Zawiadomienie o popełnionym przestępstwie może złożyć każda osoba, która posiada informacje o tym fakcie, między innymi w każdym komisariacie policji. Bez znaczenia pozostaje wiek, płeć, rasa czy narodowość składającego. Co więcej – jeżeli składający nie włada językiem polskim, należy przydzielić mu tłumacza. Każde takie zawiadomienie jednakowo obliguje policjantów do podjęcia odpowiednich działań w sprawie. Oznacza to zatem, że takie zawiadomienie może złożyć również osoba niepełnoletnia. 

Uwaga!

Zgodnie z wyżej przytoczoną regułą, wskazującą na to, że zawiadomienie o przestępstwie może złożyć każdy – również sprawca czynu zabronionego ma do tego pełne prawo. Jedyna różnica polega na tym, iż czynności policyjne będą z oczywistych względów różniły się od tych, w przypadku których zawiadamiającym jest świadek lub inna osoba postronna.

Zawiadomienie o popełnionym przestępstwie – gdzie złożyć?

Co do zasady zawiadomienie o przestępstwie należy złożyć w najbliższym komisariacie policji. Oczywiście składający nie jest w żaden sposób ograniczony w swoim wyborze – może wybrać dowolną jednostkę. Poza tym zawiadomienie można przekazać również innym organom, które posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia danego typu postępowania. Tymi organami są m.in:

 • prokuratura,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW),
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA),
 • Straż Graniczna,
 • urząd kontroli skarbowej.

Oczywiście należy mieć na względzie fakt, iż ABW (służba powołana do ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa) z pewnością nie przyjmie naszego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa kradzieży (np. smartfona), a Straż Graniczna nie będzie właściwa do ściągania przestępstwa dotyczącego przedsiębiorcy, który wbrew obowiązkowi nie prowadził ksiąg rachunkowych.

Przeczytaj także: Odpowiedzialność karna za wyłudzenie kredytu.

Jak złożyć ustne zawiadomienie o przestępstwie?

 • Udaj się do wybranego komisariatu policji.
 • Złóż swoje zeznania, powołaj się na wszystkie znane Ci fakty, które Twoim zdaniem mogą mieć znaczenie dla rozwiązania sprawy. Im więcej konkretnych informacji, tym lepiej.
 • Funkcjonariusz policji sporządzi protokół w związku z przyjęciem Twojego ustnego zawiadomienia o przestępstwie.
 • Jeśli dany komisariat nie będzie właściwy do prowadzenia sprawy, przekazuje on ją do jednostki, na której terenie popełniono przestępstwo.

Pisemne zawiadomienie o popełnionym przestępstwie – jakie informacje należy w nim podać?

Przede wszystkim w zawiadomieniu powinny znaleźć się informacje dotyczące osoby składającej, to znaczy:

 • imię i nazwisko,
 • imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki,
 • data i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • numer oraz seria dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W dalszej części pisma należy zawrzeć takie informacje, jak:

 • wskazanie osoby zawiadamiającej wraz z adresem korespondencyjnym i numerem telefonu,
 • wskazanie osoby pokrzywdzonej (jeżeli jest inna niż zawiadamiająca),
 • podanie czasu i miejsca popełnienia przestępstwa,
 • możliwie najbardziej dokładny i konkretny opis zdarzenia,
 • określenie wysokości poniesionej szkody (w przypadku przestępstw przeciwko mieniu),
 • podanie ewentualnych świadków,
 • informacje o posiadanych dowodach, w szczególności gdy istnieje ryzyko ich utraty lub zniekształcenia,
 • jeśli to możliwe – wskazanie sprawcy przestępstwa lub osoby podejrzewanej o jego popełnienie.

Uwaga!

Zawiadomienie o popełnionym przestępstwie obowiązkowo powinno być opatrzone datą oraz podpisem składającego.

______________________________________________________

Adwokat Michał PodgórskiAutor wpisu: Adwokat Michał Podgórski

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie zawiadomienia o popełnionym przestępstwie?
Skontaktuj się ze mną:
+48 695-501-001
kancelaria@mpodgorski.com

Więcej wpisów

Czym jest powództwo o ustalenie ojcostwa?

Czym jest powództwo o ustalenie ojcostwa? 

Jak mówi stara łacińska paremia – “matka jest zawsze pewna, a ojcem jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo“. Jednak nie zawsze rodzice dziecka są małżeństwem! Sytuacje życiowe są

Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

Słysząc “alimenty” od razu przychodzi do głowy myśl o rozwiedzionych rodzicach, którzy mają obowiązek alimentacyjny względem dzieci. Jednak taki obowiązek nie spoczywa tylko i wyłącznie na rodzicach! Zgodnie z polskim prawem również były małżonek