Jak złożyć zawiadomienie o popełnionym przestępstwie?

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Wbrew pozorom w obecnych czasach nie jest trudno paść ofiarą przestępstwa. Skradziony samochód, uporczywe nękanie czy pobicie – mógłbym tak wymieniać jeszcze długo. Warto jednak zaznaczyć, że poza „standardowymi występkami” coraz częściej słyszy się również o tzw. cyberprzestępstwach, które mają miejsce w Internecie. Nie wdając się w szczegóły tego typu przestępstw (ponieważ jest to temat na osobny artykuł), w dzisiejszym wpisie chciałbym skupić się na uświadomieniu Ci, że zawsze, kiedy zostałeś pokrzywdzony przestępstwem, masz prawo przekazać odpowiednie informacje o tym fakcie organom ścigania. Jeśli zatem zastanawiasz się, jak złożyć zawiadomienie o popełnionym przestępstwie – ten wpis jest skierowany do Ciebie. Dowiesz się z niego również:

 • Na jakie sposoby można złożyć zawiadomienie o popełnionym przestępstwie?
 • Kto może złożyć takie zawiadomienie?
 • Gdzie się je składa?
 • O czym należy pamiętać oraz jakie informacje obowiązkowo w nim uwzględnić?

Zapraszam do lektury.

Przeczytaj także: Kradzież – co grozi sprawcy? 

Formy złożenia zawiadomienia o popełnionym czynie zabronionym

Zawiadomić o popełnieniu przestępstwa można na dwa sposoby:

 • osobiście, zgłaszając ten fakt w komisariacie policji,
 • pisemnie, wysyłając odpowiednie pismo do właściwej jednostki policji lub prokuratury, która znajduje się w okręgu miejsca popełnienia przestępstwa.

Kto może złożyć takie zawiadomienie?

Zawiadomienie o popełnionym przestępstwie może złożyć każda osoba, która posiada informacje o tym fakcie, między innymi w każdym komisariacie policji. Bez znaczenia pozostaje wiek, płeć, rasa czy narodowość składającego. Co więcej – jeżeli składający nie włada językiem polskim, należy przydzielić mu tłumacza. Każde takie zawiadomienie jednakowo obliguje policjantów do podjęcia odpowiednich działań w sprawie. Oznacza to zatem, że takie zawiadomienie może złożyć również osoba niepełnoletnia. 

Uwaga!

Zgodnie z wyżej przytoczoną regułą, wskazującą na to, że zawiadomienie o przestępstwie może złożyć każdy – również sprawca czynu zabronionego ma do tego pełne prawo. Jedyna różnica polega na tym, iż czynności policyjne będą z oczywistych względów różniły się od tych, w przypadku których zawiadamiającym jest świadek lub inna osoba postronna.

Zawiadomienie o popełnionym przestępstwie – gdzie złożyć?

Co do zasady zawiadomienie o przestępstwie należy złożyć w najbliższym komisariacie policji. Oczywiście składający nie jest w żaden sposób ograniczony w swoim wyborze – może wybrać dowolną jednostkę. Poza tym zawiadomienie można przekazać również innym organom, które posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia danego typu postępowania. Tymi organami są m.in:

 • prokuratura,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW),
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA),
 • Straż Graniczna,
 • urząd kontroli skarbowej.

Oczywiście należy mieć na względzie fakt, iż ABW (służba powołana do ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa) z pewnością nie przyjmie naszego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa kradzieży (np. smartfona), a Straż Graniczna nie będzie właściwa do ściągania przestępstwa dotyczącego przedsiębiorcy, który wbrew obowiązkowi nie prowadził ksiąg rachunkowych.

Przeczytaj także: Odpowiedzialność karna za wyłudzenie kredytu.

Jak złożyć ustne zawiadomienie o przestępstwie?

 • Udaj się do wybranego komisariatu policji.
 • Złóż swoje zeznania, powołaj się na wszystkie znane Ci fakty, które Twoim zdaniem mogą mieć znaczenie dla rozwiązania sprawy. Im więcej konkretnych informacji, tym lepiej.
 • Funkcjonariusz policji sporządzi protokół w związku z przyjęciem Twojego ustnego zawiadomienia o przestępstwie.
 • Jeśli dany komisariat nie będzie właściwy do prowadzenia sprawy, przekazuje on ją do jednostki, na której terenie popełniono przestępstwo.

Pisemne zawiadomienie o popełnionym przestępstwie – jakie informacje należy w nim podać?

Przede wszystkim w zawiadomieniu powinny znaleźć się informacje dotyczące osoby składającej, to znaczy:

 • imię i nazwisko,
 • imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki,
 • data i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • numer oraz seria dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W dalszej części pisma należy zawrzeć takie informacje, jak:

 • wskazanie osoby zawiadamiającej wraz z adresem korespondencyjnym i numerem telefonu,
 • wskazanie osoby pokrzywdzonej (jeżeli jest inna niż zawiadamiająca),
 • podanie czasu i miejsca popełnienia przestępstwa,
 • możliwie najbardziej dokładny i konkretny opis zdarzenia,
 • określenie wysokości poniesionej szkody (w przypadku przestępstw przeciwko mieniu),
 • podanie ewentualnych świadków,
 • informacje o posiadanych dowodach, w szczególności gdy istnieje ryzyko ich utraty lub zniekształcenia,
 • jeśli to możliwe – wskazanie sprawcy przestępstwa lub osoby podejrzewanej o jego popełnienie.

Uwaga!

Zawiadomienie o popełnionym przestępstwie obowiązkowo powinno być opatrzone datą oraz podpisem składającego.

______________________________________________________

Adwokat Michał PodgórskiAutor wpisu: Adwokat Michał Podgórski

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie zawiadomienia o popełnionym przestępstwie?
Skontaktuj się ze mną:
+48 695-501-001
kancelaria@mpodgorski.com

Więcej wpisów

pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – jakie prawa ma rodzic?

Władza rodzicielska obejmuje prawa i obowiązki rodziców w zakresie pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem do osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Oznacza też obowiązek wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw. Niestety realia nieraz

dziedziczenie małżonka

Dziedziczenie małżonka – wszystko, co musisz wiedzieć!

Zazwyczaj jest tak, że małżonek był jedną z najważniejszych osób w życiu spadkodawcy. Występująca w małżeństwie więź i szczególna relacja między małżonkami została również uwzględniona przez ustawodawcę w przepisach prawa spadkowego. Dziedziczenie