Pobicie a lekki uszczerbek na zdrowiu

Pobicie a lekki uszczerbek na zdrowiu

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Zajście, w którym co najmniej dwie osoby występują czynnie przeciwko innej osobie lub osobom, jednocześnie narażając jej życie lub zdrowie, nazywane jest mianem pobicia. Za ową napaść fizyczną grożą surowe konsekwencje prawne, nawet w postaci kary pozbawienia wolności. Praktyka pokazuje, że wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ciężkie pobicie to poważne konsekwencje prawne. Jednak mało z nich wie, że konsekwencje grożą nawet za najlżejsze skutki takiego zajścia. W związku z tym, w dzisiejszym wpisie zajmę się omówieniem tego tematu, jednocześnie skupiając się na relacji:pobicie a lekki uszczerbek na zdrowiu.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym różni się pobicie od bójki?
  • Co grozi za nie sprawcom?
  • Jakie konsekwencje grożą sprawcy za pobicie, w którym spowodował u ofiary lekki uszczerbek na zdrowiu?

Zapraszam do lektury.

Pobicie a bójka

Zgodnie z art. 158 Kodeksu karnego (dalej: k.k.):

„Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Przede wszystkim warto zacząć od tego, na czym polega zasadnicza różnica pomiędzy bójką a pobiciem. Bójka jest zajściem pomiędzy więcej niż trzema osobami, w którym to obie strony zarówno atakują, jak i się bronią. Co ważne, nie można odróżnić strony, która jest tylko atakująca, od strony, która wyłącznie podjęła działania obronne.

Pobicie natomiast to napaść fizyczna nie mniej niż dwóch osób na jedną, a dodatkowo strona atakująca w każdym przypadku ma przewagę liczebną. Oznacza to, że ofiara występowała w tym zdarzeniu w roli bezczynnej i nie podjęła jakichkolwiek działań w celu obrony.

Kara za pobicie zależna jest przede wszystkim od stopnia uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej. Tak jak wskazano wcześniej, w typie podstawowym tego rodzaju przestępstwa, sprawca może ponieść odpowiedzialność karną w postaci pozbawienia wolności do lat 3. Dotyczy to sytuacji, gdy spowodował on u drugiej osoby średni lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Poza tym przepis ten ma jednak jeszcze dwa typy kwalifikowane:

  • Jeżeli następstwem opisanej powyżej sytuacji będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawca podlegał będzie karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  • Jeżeli następstwem pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Warto także wiedzieć, iż istnieją również inne okoliczności, które zaostrzają odpowiedzialność karną. Przede wszystkim chodzi o:

  • skutek w postaci nieumyślnego spowodowania średniego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci, o których wspomniałem powyżej oraz
  • zastosowanie broni palnej, noża bądź innego równie niebezpiecznego przedmiotu.

Pobicie a lekki uszczerbek na zdrowiu

Przepis dotyczący pobicia w swojej treści wskazuje na odpowiedzialność karną sprawcy, jeśli spowoduje on u ofiary średni lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Co jednak, gdy dojdzie do spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu? Czy jeśli w przepisie nie ma o nim mowy, oznacza to, że sprawcy nie grozi nic?

Absolutnie nie. Zgodnie z art. 157 § 2 k.k., lekki uszczerbek na zdrowiu charakteryzuje się naruszeniem czynności narządu ciała lub rozstrojem zdrowia trwającym nie dłużej niż 7 dni.

Poza lekkim uszczerbkiem na zdrowiu, przepisy prawa karnego przewidują jeszcze dwa kolejne. Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu. Wszystkie trzy opisywałem w tym artykule: Rodzaje uszczerbków na zdrowiu.

W tym miejscu warto także zaznaczyć, że przestępstwo spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie.

#1 przykład

Właściciel mieszkania wystawił na zewnętrzny parapet okienny doniczkę, która spadła, uderzając przechodnia i powodując u niego skaleczenie oraz stłuczenie ramienia. Właściciel mieszkania nie zamierzał wyrządzić nikomu krzywdy – ani tego nie chciał, ani nie przewidywał. Zachował się jednak nieostrożnie, gdyż powinien przewidzieć możliwość zsunięcia się doniczki z parapetu.

#2 przykład 

Umyślnym działaniem sprawcy będzie natomiast np. właśnie pobicie pokrzywdzonego, skutkujące powstaniem u niego obrażeń trwających nie dłużej niż 7 dni.

Spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu co do zasady należy do przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego. Dla wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcy tego przestępstwa konieczne jest zatem skierowanie do sądu prywatnego aktu oskarżenia. Za to przestępstwo grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Podsumowanie

Jak wynika ze statystyk Policji, to udział w bójce lub pobiciu stanowi jedno z najczęściej występujących przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w Polsce. W końcu często słyszymy tylko o tych, które niosą za sobą poważne skutki lub okazują się śmiertelne. Jak widać, to tylko ich mały odsetek. W rzeczywistości pobicia i bójki zdarzają się nagminnie. Niestety trudno znaleźć rozwiązanie, które pomogłoby rozwiązać ten problem niezwłocznie. Być może świadomość tego, jakie konsekwencje grożą sprawcy nawet za „błahe” w skutkach pobicie, przyczyni się do tego, że liczby w statystykach zmaleją.

Jeśli powyższy temat Cię zainteresował przeczytaj również:

Rodzaje uszczerbków na zdrowiu w Kodeksie karnym

______________________________________________________

Adwokat Michał PodgórskiAutor wpisu: Adwokat Michał Podgórski

Potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną:
+48 695-501-001
kancelaria@mpodgorski.com

Więcej wpisów

Czym jest porozumienie rodzicielskie?

Czym jest porozumienie rodzicielskie?

Gdy małżonkowie decydują się na rozwód, a są rodzicami, sąd w wyroku rozwodowym ma obowiązek orzec o kwestiach prawnych związanych z ich małoletnim dzieckiem (lub dziećmi). Sąd rozstrzyga m.in. o kwestii władzy rodzicielskiej,

rozwód z i bez orzekania o winie

Rozwód z i bez orzekania o winie – porównanie

W życiu wielu małżeństw zdarza się moment, gdy trzeba podjąć trudną decyzję o rozwodzie. Proces ten może być mniej lub bardziej skomplikowany, a wszystko zależy od tego, czy małżonkowie chcą w trakcie