11 października, 2021

Kradzież - co grozi sprawcy?

Kradzież – co grozi sprawcy?

Kradzież to bardzo powszechne przestępstwo, wynikające z art. 278 Kodeksu karnego (dalej: k.k.). Mimo że każdy zdaje sobie