Czy można zaciągnąć kredyt po upadłości konsumenckiej?

kredyt po upadłości konsumenckiej

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Czym jest upadłość konsumencka? Czy można bez przeszkód zaciągnąć kredyt po upadłości konsumenckiej? Te właśnie kwestie omawiam w niniejszym artykule. Zapraszam do lektury!

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to rozwiązanie skierowane do osób, które w wyniku różnych życiowych sytuacji, utraciły możliwość spłacania zaciągniętych zobowiązań.

Upadłość konsumencka jest przy tym procesem złożonym, który składa się z kilku, następujących po sobie etapów.

Wszystko zaczyna się bowiem od wszczęcia postępowania sądowego. Postępowanie to ma na celu przede wszystkim sprawdzenie, czy dana osoba spełnia warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W praktyce sprowadza się to głównie do weryfikacji, czy utrata zdolności do spłacania zobowiązań jest trwała i nieumyślna.

Sąd oddala bowiem wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, które wystosowane zostały przez osoby, które do swojej niewypłacalności doprowadziły świadomie i z własnej winy.

Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości kończy przy tym postępowanie sądowe. Od tej chwili osoba, w stosunku do której orzeczono upadłość konsumencką, traci pełnię swobody decydowania o swoim majątku. Pieczę nad nim zaczyna z kolei sprawować syndyk. Działa on tak długo, aż w pełni nie zostanie wykonany określony plan spłaty.

Kredyt po upadłości konsumenckiej 

Brak swobodnego zarządzania majątkiem w trakcie postępowania upadłościowego równoznaczne jest z tym, że nie jest możliwe zaciągnięcie żadnych dodatkowych zobowiązań (a przynajmniej nie bez zgody syndyka).

Co jednak, gdy plan spłaty został już wykonany oraz dłużnik odzyskał pełnie swobód w decydowaniu o swoim majątku?

W polskim systemie prawnym nie ma przepisów, które zabraniają zaciągania kredytów i pożyczek osobom, które w przeszłości ogłosiły upadłość. Trzeba przy tym jednak zaznaczyć, że przepisy to jedno, a praktyka to coś zupełnie innego. W rzeczywistości bowiem osobom takim najczęściej bardzo trudno zaciągnąć kredyt. Dlaczego tak się dzieje?

Dlaczego tak trudno dostać kredyt po upadłości konsumenckiej?

Wszystko za sprawą rejestru BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej. Dostęp do niego mają wszystkie, legalnie działające w naszym kraju, instytucje kredytowe.

BIK to baza, która zbiera i udostępnia informacje kredytowe zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Dane o opóźnieniach w spłacie zobowiązań rejestr pokazuje przy tym przez kolejne 5 lat, natomiast informacje o ogłoszeniu upadłości przez 10 lat.

To z kolei oznacza, że o fakcie upadłości konsumenckiej wiedział będzie każdy bank, do którego były dłużnik złoży wniosek kredytowy.

Choć to na pewno nie pomoże, nie przekreśla też od razu szansy na otrzymanie kredytu. Bank przed wydaniem decyzji kredytowej w każdym przypadku dokonuje bowiem całościowej, indywidualnej analizy i oceny sytuacji potencjalnego kredytobiorcy, biorąc pod uwagę także inne czynniki, takie jak:

  • dochód,
  • miejsce i rodzaj zatrudnienia,
  • staż pracy,
  • wiek,
  • wykształcenie.

Po otrzymaniu decyzji negatywnej możliwe jest złożenie wniosku kredytowego w innym banku (którego ocena naszej sytuacji może być odmienna).  

Podsumowanie – kredyt po upadłości konsumenckiej

Czy po upadłości konsumenckiej można więc wziąć kredyt? Tak, żadne przepisy tego nie uniemożliwiają. Należy jednak pamiętać, że informacja o ogłoszonej w przeszłości upadłości konsumenckiej widoczna jest w bazie BIK aż przez 10 lat.

Informacja ta na pewno nie wpływa natomiast korzystnie na ocenę banku, który dokonuje indywidualnej oceny sytuacji każdego wnioskodawcy.

Czynniki takie jak wysokie dochody, stabilna forma zatrudnienia czy dobre wykształcenie mogą jednak przesądzić i pozwolić na otrzymanie kredytu nawet po dokonanej upadłości konsumenckiej. Nigdy natomiast nie otrzymamy kredytu w trakcie trwającego jeszcze procesu upadłości, gdyż w tym czasie tracimy swobodę samodzielnego decydowania o swoim majątku.

______________________________________________________

Adwokat Michał PodgórskiAutor wpisu: Adwokat Michał Podgórski

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie upadłości konsumenckiej?
Skontaktuj się ze mną:
+48 695-501-001
kancelaria@mpodgorski.com

Więcej wpisów

syndyk a komornik

Syndyk a komornik – kim są?

Upadłość konsumencka to proces, który może pozwolić odzyskać stabilność zarówno finansową, jak i życiową. Proces ten jest przy tym wieloetapowy, a oprócz osoby zadłużonej, uczestniczą w nim także inne podmioty,

kredyt po upadłości konsumenckiej

Czy można zaciągnąć kredyt po upadłości konsumenckiej?

Czym jest upadłość konsumencka? Czy można bez przeszkód zaciągnąć kredyt po upadłości konsumenckiej? Te właśnie kwestie omawiam w niniejszym artykule. Zapraszam do lektury! Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to rozwiązanie