Czy od alimentów można się uchylić

Czy od alimentów można się uchylić?

Alimenty to regularne, obligatoryjne świadczenie pieniężne przyznawane najczęściej na rzecz członków najbliższej rodziny. Zasadne są w momencie, gdy uprawniony