Podział majątku wspólnego w praktyce

Podział majątku wspólnego w praktyce

Do podziału majątku wspólnego najczęściej dochodzi w wyniku rozwodu. Jednakże wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami może ustać także

Wysokość alimentów - od czego zależy?

Wysokość alimentów – od czego zależy?

Obliczanie wysokości alimentów to często czasochłonna i skomplikowana procedura. Ich wysokość zależy od wielu czynników – zarówno dotyczących

rozwód a separacja

Rozwód a separacja

Zarówno rozwód, jak i separacja to instytucje przewidziane przez polski system prawa na wypadek tzw. problemów małżeńskich. Mimo, że każdy

Uporczywe nękanie

W poprzednim artykule zwróciliśmy uwagę na konieczność rozróżnienia dwóch pojęć: nękania, czyli złośliwego niepokojenia – wykroczenia regulowanego

ZŁOŚLIWE NIEPOKOJENIE

Nękanie i stalking? W języku potocznym właściwie synonimy, w języku prawnym natomiast dwie różne instytucje. Nękanie, czyli złośliwe

Rozwód i skutki jego orzeczenia

Zgodnie z art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie, a także są zobowiązani