zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Z chwilą zawarcia małżeństwa, każdy z małżonków ma prawo do wyboru nazwiska, którym będzie się posługiwał po ślubie. W praktyce najczęściej

Kradzież - co grozi sprawcy?

Kradzież – co grozi sprawcy?

Kradzież to bardzo powszechne przestępstwo, wynikające z art. 278 Kodeksu karnego (dalej: k.k.). Mimo że każdy zdaje sobie