Rozwód – jakie dokumenty są wymagane?

rozwód

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Rozwód to niejednokrotnie trudna decyzja, którą czasem po prostu trzeba podjąć. Emocje, które jej towarzyszą są bardzo często równie silne (lub silniejsze), co te, które pojawiły się przy ślubie. Ponadto wymagane dokumenty – potocznie zwane “papierami rozwodowymi” wcale nie ułatwiają sprawy…

W dzisiejszym wpisie postaram się wyjaśnić:

 • Jaki jest najważniejszy dokument rozwodowy?
 • Co trzeba zawrzeć w pozwie o rozwód?
 • Jakie dokumenty trzeba dołączyć do pozwu?
 • Gdzie złożyć pozew rozwodowy?
 • Czy mediacja przy rozwodzie jest obowiązkowa?

Rozwód – co i jak?

Formalnie rozwód to rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd. Może to nastąpić na żądanie jednego lub obojga małżonków. Jednakże samo żądanie nie wystarczy, ponieważ do rozwodu może dojść po spełnieniu kilku przesłanek i tylko po przeprowadzeniu postępowania sądowego.

Zatem aby doszło do rozprawy (a ostatecznie rozwodu), po pierwsze należy sporządzić i wnieść do sądu pozew rozwodowy. Bez wątpienia jest to najważniejszy dokument w całym postępowaniu rozwodowym. Na podstawie informacji w nim zawartych sąd rozstrzyga, czy zachodzą tzw. “przesłanki rozwodowe”. Podstawowym warunkiem do orzeczenia rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. I właśnie głównie ten fakt trzeba wykazać w pozwie rozwodowym. Jednakże, wnosząc go do sądu, nie można zapomnieć o innych istotnych dokumentach. Po szczegóły w tym zakresie zapraszam poniżej. 🙂

Jakie są plusy zadbania o wszystkie formalności? Przede wszystkim prawidłowe wniesienie wszystkich dokumentów wraz z pozwem pozwoli na usprawnienie procesu, który może potrwać kilka miesięcy.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu?

Może się tylko wydawać, że proces rozwodowy jest prosty i szybki. Formalności niestety nie da się ominąć i należy zadbać o przygotowanie kompletu dokumentów, które są wymagane przez sąd. Jakie to dokumenty?

Pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy jest najważniejszym pismem procesowym. Musi być wniesiony na piśmie, spełniać warunki formalne określone w Kodeksie postępowania cywilnego oraz zawierać szereg dodatkowych informacji. Trzeba go oznaczyć jako “pozew rozwodowy”, określić strony postępowania i żądania procesowe, a pod żądaniami złożyć wniosek o przeprowadzenie i dopuszczenie dowodów oraz wymienić wszystkie dowody, o które wnioskujemy.

Czego można żądać przy rozwodzie?

Przede wszystkim rozstrzygnięcia kwestii, kto jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego lub nieorzekania o tym. Decydując się na rozwód bez orzekania o winie, często do rozstrzygnięcia dochodzi na pierwszej rozprawie. Jednakże gdy rozwód będzie z orzekaniem o winie, proces na 99% się wydłuży.

Dodatkowo w pozwie zawrzeć można też inne żądania. W przypadku posiadania małoletnich dzieci, należy uregulować między innymi kwestię władzy rodzicielskiej. Oczywiście małżonkowie mogą porozumieć się między sobą przed rozwodem, a później przedłożyć przed sądem zgodne porozumienie rodzicielskie. Jeśli jednak nie dojdą do porozumienia, to sąd samodzielnie orzeknie o tym, który z rodziców będzie sprawował władzę rodzicielską. Ustali również, kto będzie sprawował codzienną opiekę nad dziećmi. Rozstrzygnie także kwestie takie jak: alimenty, kontakty z dzieckiem/dziećmi czy zasady dalszego korzystania ze wspólnego mieszkania.

Najważniejsze w pozwie jest uzasadnienie, czyli argumenty i dowody, które potwierdzają trwały i zupełny rozkład małżeństwa. Warto dodać, że zupełność rozkładu pożycia polega na ustaniu między małżonkami więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Trwałość zaś na tym, że nie ma szans na uratowanie związku. (Na marginesie dodam, że właśnie ta trwałość rozkładu wyróżnia rozwód od separacji).

W uzasadnieniu nie można wskazywać tylko powodów, przez które małżeństwo ustało, ale także okoliczności tego stopniowego rozpadu. O jakie okoliczności chodzi? Na przykład:

 • Kiedy stosunki między małżonkami zaczęły się psuć?
 • Jakie były tego przyczyny?
 • Jakie są tego konsekwencje?

Z pozwu jasno musi wynikać, że małżeństwo ustało. W załącznikach do pozwu o rozwód wskazane jest umieszczenie dowodów, które wskazują na rozkład pożycia małżeńskiego.

Mediacja a rozwód

Ponadto w pozwie o rozwód można umieścić np. informację, czy małżonkowie przed wniesieniem pozwu o rozwód podjęli próbę mediacji lub wyjaśnienie dlaczego tego nie zrobili. Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu w drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przez osobę trzecią. W takim postępowaniu mediacyjnym udział bierze mediator wraz z stronami, które starają się o rozwód.

Zalety mediacji to:

 • Szybkie zakończenie sprawy rozwodowej;
 • Strony mają możliwość samodzielnego zdecydowania o tym, jak chcą ułożyć relacje między rodzicami a dzieckiem po rozstaniu;
 • Ograniczenie negatywnych emocji związanych z rozstaniem;
 • Niższe wydatki niż w przypadku postępowania rozwodowego przed sądem.

Wady mediacji:

 • Silny konflikt między stornami;
 • Brak szans na polubowne rozwiązanie sporu.

Może Cię też zainteresować:Mediacja w sprawie rozwodowej – na czym polega?

Odpis aktu małżeństwa

Odpis aktu małżeństwa jest wymagany, aby potwierdzić przed sądem istnienie małżeństwa. Sąd nie może orzec rozwodu, jeśli nie będzie miał dowodu zawarcia małżeństwa. Warto wiedzieć, że skrócony odpis aktu stanu cywilnego w zupełności wystarczy. Dokument można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego po uiszczeniu opłaty. Dodatkowo, sądy bardzo często wymagają, aby odpis aktu małżeństwa nie był starszy niż 3 miesiące.

Odpis aktu urodzenia małoletniego dziecka

Jeśli w trakcie związku małżeńskiego urodziły się dzieci i w momencie składania pozwu o rozwód są one niepełnoletnie, to niezbędnymi dokumentami będą odpisy aktów urodzenia dzieci. Są one potrzebne, gdyż w wyroku orzekającym rozwód, sąd orzeka również o władzy rodzicielskiej, opiece na dziećmi, kontaktach oraz świadczeniu alimentacyjnym. Podobnie jak w przypadku odpisu aktu małżeństwa, wystarczy tutaj skrócony akt urodzenia dziecka.

Dowód uiszczenia opłaty sądowej lub zwolnienie z opłaty

Opłata od pozwu jest elementem koniecznym i należy ją uiścić jeszcze przed złożeniem dokumentów. Można ją uiścić przelewem lub w kasie sądu. Potwierdzenie opłaty musi stanowić załącznik do pozwu.

Zwolnienie z opłaty od pozwu jest możliwe ze względu na trudną sytuację materialną powoda lub powódki. Wówczas należy dołączyć wniosek o zwolnienie z opłaty i oświadczenie o stanie majątkowym. Należy wtedy wskazać w pozwie, że powód/powódka nie jest w stanie ponieść opłaty bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Zaświadczenie o wysokości zarobków

W sytuacji gdy strona domaga się alimentów, warto załączyć zaświadczenie o wysokości zarobków. Zaświadczenie powinno być z ostatnich 3 miesięcy. Poza takim zaświadczeniem warto też dołączyć dowody dotyczące kosztów utrzymania, takie jak umowa najmu czy koszty mediów.

Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód wraz z kompletem dokumentów składa się w sądzie okręgowym właściwym ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków – jeśli chociaż jedno z małżonków nadal ma tam miejsce zamieszkania lub stałego pobytu. Pozew rozwodowy składa się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po co? Jeden jest dla sądu, a drugi egzemplarz sąd przesyła pozwanemu. Można go dostarczyć osobiście i złożyć w biurze podawczym sądu lub wysłać listem poleconym. Trzeba zadbać, by także załączniki do pozwu złożyć w dwóch kopiach!

Podsumowanie

Jeśli pozew o rozwód, będzie zawierał jakieś braki, to sąd sam wezwie stronę do ich uzupełnienia. Jeśli jednak sąd skieruje sprawę na rozprawę i zarządzi doręczenie odpisu pozwu pozwanemu, oznacza to, że pozew jest kompletny i w najbliższym czasie zostanie wyznaczony termin rozprawy.

______________________________________________________

Adwokat Michał PodgórskiAutor wpisu: Adwokat Michał Podgórski

Potrzebujesz pomocy prawnej przy rozwodzie?
Skontaktuj się ze mną:
+48 695-501-001
kancelaria@mpodgorski.com

Więcej wpisów

Wykaz inwentarza i spis inwentarza – czym są?

Wykaz inwentarza i spis inwentarza – czym są?

Zasadniczo odpowiedzialność za długi ponoszą spadkobiercy, jak również zapisobiercy windykacyjni. Nikt jednak nie chce stracić na tym, że otrzymał spadek. Jeśli spadkodawca pozostawił długi, spadkobiercy – najczęściej jego najbliżsi

Dział spadku

Czym jest dział spadku?

Spadkobranie to proces składający się z kilku etapów. Choć mogłoby się wydawać, że wystarczy znaleźć testament – nic bardziej mylnego! Jeśli jednak jesteś jedynym spadkobiercą, który o prawie spadkowym czyta