!!! ROZLICZENIE MAJĄTKU W ZWIĄZKU PARTNERSKIM !!!

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Szanowni Państwo natłok zajęc spowodował, że przez jakiś okres ciężko było napisać artykuł.

Wpis jak wiele innych również zaczepnięty historią naszych klientów. W dzisiejszym świecie coraz więcej związków to związki niesformalizowane.

Formalnie jak sama nazwa wskazuje nie są uznawane przez prawo w związku z czym nie są tak silnie zabezpieczone jak małżeństwo.

Różnic w statusie małżonków i partnerów jest wiele, poczynając od prawa noszenia wspólnego nazwiska, przez kwestie związane z dziećmi, sprawy majątkowe, na dziedziczeniu kończąc. Najwięcej problemów powstać może w przypadku konieczności dokonania rozliczenia finansowego pomiędzy partnerami, w tym na wypadek rozstania lub śmierci jednego z nich.

Zastanówny się jakich praw nie mają partnerzy, które mają małżeństwa. 
W związkach nieformalnych partnerzy nie mogą:

nosić wspólnego nazwiska – możliwe jest jedynie po zmianie nazwiska jednego z partnerów w trybie administracyjnym, co nie jest takie proste (ale nie jest też niemożliwe);
dochodzić alimentów od partnera;
dziedziczyć po sobie z ustawy – możliwe jest dziedziczenie jedynie na podstawie testamentu, a wtedy spadkobiercy ustawowi mogą dochodzić zachowku 
skorzystać z dobrodziejstwa domniemania ojcostwa dziecka – konieczne jest uznanie dziecka przez ojca przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, dodatkowo matka dziecka musi złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi, że partner jest ojcem dziecka;
wspólnie przysposobić dziecka;
ustanowić wspólności majątkowej.

Pamiętać należy, że pomiędzy partnerami nie powstaje, jak w przypadku małżonków, wspólnota majątkowa. Dokonanie rozliczenia finansowego pomiędzy partnerami może okazać się trudne. Co więcej, obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują nawet możliwości zawarcia umowy majątkowej o rozszerzeniu wspólności ustawowej.

Osoby będące w związku partnerskimy mogą zawrzeć między sobą umowy np. darowizny, sprzedaży, dożywocia czy użyczenia.

Warto zabezpieczyć się także na wypadek konieczności podziału majątku po rozstaniu lub śmierci partnera. Można np. przy dokonywaniu zakupów zachować dowody zakupu – rachunki, potwierdzenia przelewów, a najlepiej imienne faktury. Pozwoli to zminimalizować, a nawet wykluczyć wątpliwości, jakie przedmioty należą do kogo. W innym przypadku, rzeczy znajdujące się np. w mieszkaniu najpewniej pozostaną przy partnerze, który jest właścicielem mieszkania. Gromadzenie dowodów zakupu może się okazać też pomocne np. sytuacji zajęcia majątku partnera przez komornika i konieczności wyłączenia konkretnych przedmiotów spod egzekucji.

Jeśli partnerzy kupują coś razem, najlepiej, aby oboje partnerzy zawarli umowę kupna, w której określą swoje udziały w rzeczy. Inaczej, wykazanie, że przedmiot został sfinansowany przez partnerów wspólnie może okazać się trudne.

W razie wspólnego zakupu, między partnerami powstaje współwłasność ułamkowa. Partnerzy – w przeciwieństwie do małżonków, których w takiej sytuacji łączy współwłasność łączna – mogą sprzedać swoje udziały w trakcie trwania związku.

Należy także pamiętać, że partnerzy nie dziedziczą po sobie, chyba że sporządzą stosowny testament. W przeciwnym razie do dziedziczenia zostaną powołani spadkobiercy ustawowi (dzieci spadkodawcy, małżonek, rodzice i rodzeństwo). Trzeba też pamiętać o obowiązku zapłaty podatku.

______________________________________________________

Adwokat Michał Podgórski Autor wpisu: Adwokat Michał Podgórski

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie podziału majątku w związku partnerskim?
Skontaktuj się ze mną:
+48 695-501-001
kancelaria@mpodgorski.com

Więcej wpisów

Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna – na czym polega i jak ją ustanowić?

Opieka naprzemienna w praktyce polega na tym, że dziecko przebywa na zmianę u każdego rodziców w porównywalnym czasie. Mimo że modelu tego typu opieki nie uregulowano wyraźnie w przepisach, cieszy się ona popularnością w określonych