!! #PODZIAŁMAJĄTKUWSPÓLNEGO

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Podział majątku wspólnego cz. VI 
!! NIERÓWNE UDZIAŁY ?!!!

Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa na kolenjny wpis dotyczący podziału majątku wspólnego.

Jedną z głównych zasad w sprawach o podział majątku wspólnego, albo jak niektórzy wolą podział majątku dorobkowego jest zasada równych udziałów w majątku wspólnym. Jak to na ogól była od każdej zasady jesr odstępstwo. Sąd ma możliwość ustalenia nierównych udziałów. W tym miejscu zasuwa się pytanie, kiedy zachodzą podstawy do żądania ustalenia, że udziały małżonków nie są równe?

Kiedy orzeka się o udziałach małżonków w majątku wspólnym?
Po ustanowieniu rozdzielności majątkowej (po rozwodzie, separacji, ustanowieniu rozdzielności majątkowej przed Sądem lub notariuszem), każde z małżonków może żądać podziału majątku wspólnego (czyli tego majątku którego dorobili się w trakcie trwania małżeństwa) oraz dokonania rozliczeń pomiędzy masami majątkowymi istniejącymi w małżeństwie.

W toku postępowanię o podział majątku wspólnego, sąd ma za zadanie ustalić co (konkretnie i bardzo dokładnie) wchodzi w skład majątku, ustalić jego wartość oraz określć sposób jego podziału. W tym też postępowaniu ustala się udziały małżonków w majątku wspólnym.
Teoretycznie możliwe jest – choć bardzo rzadko spotykane w przyrodzie – złożenie pozwu o ustalenie nierównych udziałów (na podstawie art. 189 k.p.c.).
W umowie majątkowej małżeńskiej małżonkowie mogą także postanowić, że w razie ustania wspólności majątkowej ich udziały w majątku wspólnym będą różne. Warto pamiętać, że umowa taka może być zawsze przez małżonków zmieniona. Jednak skuteczność tych ustaleń zależy od istnienia konkretnych powodów do ustalenia nierównych udziałów – najlepiej określić w treści umowy te powody. Jest to o tyle ważne, że sama umowa między małżonkami nie wyłącza zastosowania przepisu dotyczącego żądania ustalenia nierównych udziałów. Co oznacza, że nawet po podpisaniu umowy majątkowej, każde z małżonków – o ile zachodzą przesłanki – może żądać ustalenia przez sąd, że ich udziały są inne niż wskazane w umowie.

Jak wskazano powyżej, co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Zasada ta stosowana jest niezależnie od stopnia w jakim każde z małżonków przyczyniło się do powstania majątku wspólnego, a także niezależnie od przyczyn ustania wspólności. Takie też najczęściej wydawane są postanowienia w sprawach o podział majątku wspólnego.

Odstępstwo od wyżej wspomnianej zasady jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy:

istnieją ważne powody, uzasadniające uwzględnienie
stopnia w jakim każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego.

Ważnymi powodami mogą być np.:

długotrwała separacja faktyczna
trwonienie majątku przez jedno z małżonków
alkoholizm
narkomania
hazard
dokonywanie zbyt ryzykownych operacji finansowych
rażące nieprzyczynianie się do pomnażania majątku

Stopień przyczyniania się do powstania majątku wspólnego
Przyczynianie się do powstania majątku to po prostu wszelkie działania małżonków, które zmierzają zarówno do powiększenia majątku, ale też zapobiegają jego zmniejszeniu. Przyczynianiem się będzie także zwiększenie majątku wynikające z dokonanej na rzecz małżonków darowizny lub przysporzenia w drodze spadkobrania (o ile wolą spadkodawcy/darczyńcy było przysporzenie na rzecz majątku wspólnego).

Przy ocenie stopnia przyczynienia się, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jeśli sąd uwzględni żądanie o ustalenie nierównych udziałów, w postanowieniu kończącym postępowanie określi jakie udziały przysługują każdemu z małżonków. Udziały określa się procentowo. W dalszej kolejności sąd dokonuje podziału majątku według wcześniej przyjętych proporcji. Ustalone udziały odnoszą się do wszystkich składników majątku.

______________________________________________________

Adwokat Michał Podgórski Autor wpisu: Adwokat Michał Podgórski

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie podziału majątku wspólnego?
Skontaktuj się ze mną:
+48 695-501-001
kancelaria@mpodgorski.com

Więcej wpisów

Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna – na czym polega i jak ją ustanowić?

Opieka naprzemienna w praktyce polega na tym, że dziecko przebywa na zmianę u każdego rodziców w porównywalnym czasie. Mimo że modelu tego typu opieki nie uregulowano wyraźnie w przepisach, cieszy się ona popularnością w określonych