Podwyższenie alimentów na dziecko

Podwyższenie alimentów na dziecko

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Podwyższenie alimentów na dziecko może nastąpić wyłącznie na mocy orzeczenia sądu. Aby zatem wnioskować o wyższą kwotę świadczenia, należy skierować odpowiednie pismo na drogę sądową oraz posiadać odpowiednie argumenty.

W dzisiejszym artykule zajmę się omówieniem tego zagadnienia, jednocześnie odpowiadając na następujące pytania:

  • W jakiej sytuacji alimenty na dziecko mogą zostać podwyższone?
  • Jak wnieść powództwo o zasądzenie wyższej kwoty tego świadczenia?
  • Co zrobić w odwrotnej sytuacji, czyli jak bronić się przed podwyższeniem alimentów?

Zapraszam do lektury.

Jeśli jesteś zainteresowany tematem alimentów, przeczytaj także ten artykuł: Wysokość alimentów – od czego zależy?

Podwyższenie alimentów na dziecko

Nikogo nie muszę przekonywać co do tego, że wraz z wiekiem potrzeby dziecka się zwiększają. Co za tym idzie, wydatki z tym związane również ulegają zmianie. Sąd w chwili orzekania o wysokość alimentów na dziecko pod uwagę bierze stan stwierdzony w chwili wydawania wyroku. Analizuje uzasadnione potrzeby uprawnionego (czyli dziecka) oraz majątkowe i zarobkowe możliwości zobowiązanego (czyli rodzica niesprawującego opieki nad dzieckiem). Co, jeśli po czasie kwota ta okaże się niewystarczająca?

W razie zmiany wcześniej wspomnianych potrzeb dziecka (a także zmiany możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego do świadczenia rodzica), strony mogą wystąpić do sądu z pozwem zarówno o podwyższenie, jak i obniżenie kwoty alimentów. Mówiąc krócej, podstawą żądania wyższego (lub mniejszego) świadczenia alimentacyjnego może być każda istotna zmiana okoliczności, która w znaczący sposób wpływa na całą sprawę. Przykładem okoliczności, kiedy możemy starać się o podwyższenie alimentów na dziecko, może być:

  • podawane najczęściej, zwiększenie wydatków na dziecko (w związku z nowymi potrzebami dziecka, jak rozpoczęcie nauki w szkole, rozwijanie nowych pasji),
  • mniejsze koszty utrzymania lub znaczące zwiększenie przychodu zobowiązanego do płacenia alimentów (na przykład zakończenie spłacania kredytu, podwyżka w pracy lub jej zmiana na lepiej płatną, otrzymanie spadku, a nawet wygrana w loterii),
  • problemy zdrowotne lub ekonomiczne uprawnionego do alimentów dziecka lub jego opiekuna (na przykład wypadek/choroba, konieczność rehabilitacji czy utrata pracy),
  • inne okoliczności (na przykład podniesienie czynszu, konieczność remontu mieszkania, w którym mieszka dziecko z opiekunem).

W tym miejscu warto wskazać, że sytuacja życiowa każdego człowieka jest inna. Zdarzają nam się różne sytuacje, które mogą mieć wpływ m.in. na zasadność żądania wyższej kwoty alimentów na dziecko. Podane wyżej przykłady można mnożyć w nieskończoność. W tym przypadku ważne jest tylko to, aby przesłanka, na jaką się powołujemy w związku z żądaniem wyższej kwoty alimentów, była zasadna oraz w sposób istoty zmieniała całą sytuację.

Powództwo o zasądzenie wyższej kwoty alimentów

Jeśli chcemy wnioskować o podwyższenie alimentów (jako opiekun dziecka do niego uprawnionych), powinniśmy skierować do sądu odpowiedni wniosek. Wspominałem o tym na wstępie, jednak ta kwestia wymaga szerszego omówienia.

O jakich elementach powinniśmy pamiętać, sporządzając wniosek o podwyższenie alimentów na dziecko?

  • Przede wszystkim ważne jest podanie przyczyny, dlaczego ubiegamy się o podwyżkę alimentów. Powinniśmy zatem jak najdokładniej opisać zmiany, jakie miały miejsce od czasu wydania wyroku sądu w sprawie zasądzonych wcześniej alimentów. Warto swoje żądania oprzeć o wiarygodne dowody i dokumenty. Co najważniejsze, zmiana ta musi mieć charakter istotny, o czym wspominałem już wcześniej. W przeciwnym razie istnieje duża szansa, że taki wniosek zostanie oddalony.
  • We wniosku powinniśmy również wskazać, do jakiej kwoty alimenty powinny zostać podniesione.
  • Wniosek o podwyższenie alimentów należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla osoby uprawnionej do alimentów lub osoby pozwanej (ze względu na miejsce zamieszkania). Wybór sądu należy do osoby wnoszącej pozew. Może to zrobić opiekun dziecka małoletniego lub dorosłe dziecko uprawnione do otrzymywania alimentów.

Odpowiedź na pozew a podwyższenie alimentów na dziecko

Warto także omówić sytuację odwrotną – kiedy to my jesteśmy osobą zobowiązaną do płacenia alimentów. Jakie kroki powinniśmy podjąć w momencie, gdy dostajemy informację o pozwie w sprawie podwyższenia zasądzonych alimentów na dziecko i się z nim nie zgadzamy?

Zasadniczo w takiej sytuacji możemy obrać dwie drogi. Jeżeli całkowicie nie zgadzamy się z argumentami zawartymi w pozwie, w odpowiedzi powinniśmy wnioskować o całkowite oddalenie powództwa. Swoje stanowisko powinniśmy odpowiednio uzasadnić. Zatem, aby podjąć skuteczną linię obrony, należy powołać niezbite dowody na to, że fakty przywołane w pozwie są nieprawdziwe lub nieistotne, a okoliczności nie uległy zmianie.

Jeżeli natomiast jesteś w stanie zgodzić się na podwyższenie alimentów, ale nie w kwocie wskazanej w pozwie, możesz wnioskować o uznanie powództwa w części – żądając obniżenia kwoty wskazanej w pozwie. Wówczas w odpowiedzi na pozew warto dokładnie wskazać nasze koszty utrzymania. Mam na myśli wszelkie dotyczące nas opłaty stałe, jak czynsz czy rachunki. Jeśli dysponujesz odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi te fakty, tym lepiej dla Ciebie. Twoja wersja staje się bardziej wiarygodna.

______________________________________________________

Adwokat Michał PodgórskiAutor wpisu: Adwokat Michał Podgórski

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie podwyższenia alimentów?
Skontaktuj się ze mną:
+48 695-501-001
kancelaria@mpodgorski.com

Więcej wpisów

Wykaz inwentarza i spis inwentarza – czym są?

Wykaz inwentarza i spis inwentarza – czym są?

Zasadniczo odpowiedzialność za długi ponoszą spadkobiercy, jak również zapisobiercy windykacyjni. Nikt jednak nie chce stracić na tym, że otrzymał spadek. Jeśli spadkodawca pozostawił długi, spadkobiercy – najczęściej jego najbliżsi

Dział spadku

Czym jest dział spadku?

Spadkobranie to proces składający się z kilku etapów. Choć mogłoby się wydawać, że wystarczy znaleźć testament – nic bardziej mylnego! Jeśli jednak jesteś jedynym spadkobiercą, który o prawie spadkowym czyta