Konfrontacja w procesie karnym – na czym polega i jak wygląda?

Podgórski - konfrontacja w procesie karnym - na czym polega i jak wygląda

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Konfrontacja w procesie karnym to szczególny rodzaj przesłuchania, który ma na celu wyjaśnienie sprzeczności co do toczącego się postępowania przed sądem lub innym organem ścigania (np. policją bądź prokuraturą). W dzisiejszym wpisie krótko wyjaśnię:

  • na czym polega konfrontacja w praktyce,
  • kto może brać w niej udział,
  • na co należy się wówczas przygotować,
  • podstawowe zasady dotyczące tego rodzaju przesłuchania,
  • kiedy można się spodziewać, że sąd lub organ ścigania zdecyduje się na jej przeprowadzenie.

Zapraszam do lektury.

Przeczytaj także: Dobrowolne poddanie się karze – co warto wiedzieć, zanim o to wniesiesz?

Czym jest konfrontacja z punktu widzenia prawa oraz kto może brać w niej udział?

Konfrontacja jest przesłuchaniem, w którym biorą udział dwie lub więcej osób, których wcześniejsze zeznania pozostawały w sprzeczności ze sobą. Jest to fakultatywna (a więc nieobowiązkowa) czynność przeprowadzana na przykład w trakcie postępowania dowodowego. Może ona dotyczyć nie tylko samych świadków, ale również biegłych czy osób oskarżonych w procesie. Zgodnie z art. 172 Kodeksu postępowania karnego:

Osoby przesłuchiwane mogą być konfrontowane w celu wyjaśnienia sprzeczności. Konfrontacja nie jest dopuszczalna w wypadku określonym w art. 184.

Kto może brać udział w konfrontacji?

Zgodnie z tym, o czym wspominałem wcześniej, w konfrontacji mogą brać udział zarówno świadkowie, jak i biegli czy osoby oskarżone. Wyjątek stanowią jednak tzw. świadkowie incognito, którzy ze względu na swój charakter w sprawie nie mogą uczestniczyć w tego typu czynnościach. Co jest tego powodem?

Ze względu na nadany im status, są one – jak również inne informacje ich dotyczące – objęte tajemnicą. Nie mogą zatem brać udziału w bezpośrednich rozmowach z pozostałymi osobami uczestniczącymi w postępowaniu z powodu obawy ujawnienia ich danych.

Kiedy można się spodziewać, że sąd lub organ ścigania zdecyduje się na jej przeprowadzenie?

Konfrontację przeprowadza się co do zasady w momencie, w którym w wypowiedziach osób biorących udział w postępowaniu można dostrzec sprzeczności, które dotyczą w szczególności istoty sprawy. Ten szczególny rodzaj przesłuchania ma za zadanie wyjaśnienie, skąd wzięły się te odmienności w zeznaniach/wypowiedziach oraz ustalenie, która z relacji zasługuje na tzw. atrybut wiarygodności.

Uwaga!

Sąd lub inny organ prowadzący sprawę samodzielnie decyduje o tym, komu należy przyznać ww. atrybut wiarygodności. Przebieg konfrontacji ocenia się w oparciu o zasadę swobodnej oceny dowodów, czyli na podstawie indywidualnej oceny danego dowodu. Trudno jest bowiem mówić o formalnej regule, która pozwalałaby określić, kiedy można komuś przyznać rację, a kiedy nie w ramach danego postępowania. Aby jednak przebieg konfrontacji oraz ocena jej wyników zachować dla celów dowodowych, sporządza się z niej dokładny protokół, który jest jej zapisem. W razie ewentualnych wątpliwości może on zatem posłużyć jako wiarygodne źródło informacji o odbytej konfrontacji.

Konfrontacja – tak jak każdy inny dowód – może być przeprowadzona na wniosek stron lub z urzędu. Należy mieć jednak na szczególnym względzie, że konfrontacja jest czynnością nieobowiązkową. Jej przeprowadzenie zasadniczo zależy od tego, czy organ prowadzący postępowanie dopuści tego typu możliwość i uzna jej zastosowanie za słuszne w danej sprawie.

Konfrontacja w procesie karnym – jak wygląda?

18 maja około godziny 17:00, wchodząc do samochodu (koloru czerwonego) zaparkowanego na osiedlowym parkingu zauważyłem, że moje auto ma ślady białych zarysowań. Zaparkowałem je wcześniej w tym miejscu o godzinie 15:00 tego samego dnia. Obok stało białe auto, które również miało zarysowania na zderzaku. Skontaktowałem z właścicielem auta, który zaprzeczył temu, że zarysował moje auto. Sprawa trafiła na policję.

Aby ustalić, kto w takiej sytuacji mówi prawdę, zasadniczo powinno się wykorzystać konfrontację. Zatem nasuwa się pytanie, jak ona wygląda.

Zasadniczo można ją sprowadzić do dwóch kroków:

  1. Sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze (policja bądź prokuratura) wzywa na przesłuchanie dwie lub więcej osób.
  2. Podczas przesłuchania osoba prowadząca odczytuje wszystkim osobom wezwanym fragmenty zeznań sprzecznych ze sobą lub odmiennie relacjonujących jedno zdarzenie. Wówczas pada prośba o wyjaśnienie rozbieżności. 

______________________________________________________

Adwokat Michał PodgórskiAutor wpisu: Adwokat Michał Podgórski

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie przesłuchania?
Skontaktuj się ze mną:
+48 695-501-001
kancelaria@mpodgorski.com

Więcej wpisów

Najważniejsze fakty na temat intercyzy

Najważniejsze fakty na temat intercyzy

W języku potocznym przyjęło się, że intercyza to umowa ustanawiająca pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkową. W swojej codziennej pracy spotykam się dość często z tym mitem, który staram się obalać, kiedy tylko mam