Szanowni Państwo nie ukrywamy, że ta część miała dotyczyć składników, które nie wchodzą w skład majątku wspólnego, ale problem z którym zmierzyliśmy się ostatnimi czasy spowodował, że postanowiliśmy zmienić kolejność. 

Sprawa dotyczy kwestii jak podzielić się pupilem ?!

Problemu nie powinno być, gdy byli już małżonkowie są zgodni co do tego, który z nich będzie sprawował opiekę nad pupilem, nie powinno być problemu również gdy zwierzak został zakupiony przez jednego z małżonków jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego.
Nie ma też sporu gdy małżonków nie łączył ustrój rozdzielności majątkowej w chwili zakupu i tylko jedno z małżonków zakupiło ukochanego psa czy kota (lub inne zwierzę).
Problem powstaje wtedy gdy oboje małżonków w trakcie trwania małżeństwa zakupiło ukochane zwierzę, wówczas to zwierzak należy do majątku wspólnego małżonków.

W w jaki sposób można dokonać „podziału” zwierzaka?

Podział ten może nastąpić w:

formie umowy, w której strony zgodnie określą kto będzie sprawował opiekę nad pupilem. Przy tej opcji nie ma przeciwwskazań, żeby opiekunowie uregulowali opiekę nad pupilem stosując zasady opieki nad dziećmi!!

W trakcie postępowania rozwodowego, w którym sąd w wyroku orzekającym rozwód dokona podziału majątku wspólnego małżonków i przyzna na własność zwierzaka jednemu z małżonków. W zasadzie opcja możliwa, o ile małżonkowie się porozumieli, bowiem sąd okręgowy nie będzie zajmował się spornym podziałem majątku.
odrębnym postępowaniu o podział majątku, czyli w postępowaniu nieprocesowym. W orzeczeniu kończącym postępowanie sąd zadecyduje kto będzie sprawował opiekę nad zwierzakiem. Najpewniej jednak nastąpi to w formie ustalenia, że zwierzę należy do jednego z opiekunów. Ewentualnie sąd może zasądzić dla drugiego z opiekunów odpowiednią kwotę tytułem spłaty. Będzie to miało zastosowanie najczęściej w przypadku zwierzaków rasowych czy egzotycznych, których zakup wiązał się ze sporymi nakładami finansowymi.

Co na to przepisy?
W naszych przepisach nie ma szczegółowego uregulowania dotyczącego podziału opieki nad zwierzakiem. Pozostaje jedynie opierać się na przepisach, które w jakiś sposób możemy zastosować w tak nietypowej sprawie.

Zwierzę to rzecz czy jednak nie?
Warto wiedzieć, że z jednej strony, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Z drugiej jednak strony w sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy.

Wszystko zatem zależy od podejścia nie tylko samych opiekunów zwierzaka, ale też od sądu orzekającego w sprawie. Nie ma przeciwwskazań do tego aby sąd rozwodowy zastosował przepisy dotyczące opieki nad dziećmi… oczywiście wybierając podmiotowe podejście do zwierzęcia podyktowane ustawą o ochronie praw zwierząt.

Czym powinien kierować się sąd przy podejmowaniu decyzji z kim zwierzak zostanie?
Niezależnie od tego czy decyzję będzie podejmował sąd w sprawie o podział majątku, czy też o przyznanie opieki nad zwierzakiem, powinien brać pod uwagę dobro zwierzaka. Gdzie mu będzie lepiej, do kogo jest bardziej przywiązany, kto zapewni mu lepsze warunki czy więcej uwagi? Być może nawet sąd powinien uwzględnić relacje zwierzaka z dziećmi byłych małżonków. Decyzja na pewno nie będzie łatwa.

Categories: Bez kategorii