3 sierpnia, 2020

Rozwód i skutki jego orzeczenia

Zgodnie z art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie, a także są zobowiązani