Zakres usług

1PRAWO KARNE
Kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie karnym.
Służymy pomocą zarówno przed:
• sądem;
• prokuraturą;
• policją;
• innymi organami ścigania, oraz • przed wszczęciem jakiekolwiek oficjalnego postępowania. Główny cel to ograniczenie lub jeżeli to możliwie wyeliminowanie negatywnych skutków udziału w procesie karnym, po stronie oskarżonego bądź pokrzywdzonego.

Występujemy w roli:
• obrońcy podejrzanego jeżeli zostały Państwu przedstawione zarzuty w postępowaniu przygotowawczym;
• obrońcy oskarżonego jeżeli został przeciwko Państwu skierowany akt oskarżenia;
• obrońcy skazanego w sprawach z zakresu Kodeksu Karnego Wykonawczego;
• obrońcy obwinionego w sprawach o wykroczenia;
• obrońcy i pełnomocnika w sprawach nieletnich;
• pełnomocnika osoby pokrzywdzonej, tzw. oskarżyciela posiłkowego;
• pełnomocnika oskarżyciela prywatnego.

Służymy Państwu pomocą zakresie przestępstw przeciwko:
• mieniu;
• zdrowiu i życiu;
• przestępstw o charakterze seksualnym;
• przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami;
• przestępstw komunikacyjnych;
• błędów lekarskich;
• przestępstw skarbowych;
• przestępstw gospodarczych.
2PRAWO CYWILNE
Kancelaria oferuje wiedzę oraz bogate doświadczenie z zakresu tematyki prawa cywilnego.

Sporządzamy oraz weryfikujemy wszelkiego rodzaju umowy. Przygotowujemy opinie prawne opierając się na stanie faktycznym przedstawionym przez Zleceniodawcę oraz obowiązujące przepisy prawa.

W sprawach wymagających wystąpienia na drogę postępowania sądowego przygotowujemy:
• stosowne wezwania;
• pozwy;
• odpowiedzi na pozwy;
• wnioski;
• sprzeciwy;
• zarzuty od nakazów zapłaty;
• środki odwoławcze (apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne);
• inne pisma procesowe.
3PRAWO GOSPODARCZE
Kancelaria posiada bogatą wiedzę z zakresu prawa gospodarczego.
Oferujemy kompleksową obsługę:
• spółek prawa handlowego (kapitałowych i osobowych);
• spółek cywilnych;
• przedsiębiorców.
Oferujemy możliwość stałej obsługi prawnej i doradztwa w zakresie bieżącego funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Zakres naszej oferty zawiera:
• reprezentację w postępowaniu przed sądami rejestrowymi;
• reprezentację przed sądami;
• reprezentację przed organami administracji;
• wsparcie w negocjacjach z kontrahentami;
• sporządzanie opinii;
• sporządzanie wszelkiego rodzaju umów;
• sporządzanie wezwań;
• sporządzanie pozwów.
4PRAWO RODZINNE
Jednym z głównych obszarów praktyki Kancelarii jest prawo rodzinne, w ramach którego zajmujemy się między innymi sprawami o:
• rozwód i separację;
• alimenty;
• podział majątku wspólnego;
• ustanowienie rozdzielności majątkowej;
• ubezwłasnowolnienie;
• opiekę i kuratelę;
• przysposobienie;
• ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;
• ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;
• uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Prawo rodzinne to szczególnie delikatna materia, często związana z emocjami i uczuciami nie tylko osób dorosłych ale również dzieci, stąd też nasze przygotowanie oraz działanie nakierowane jest na dobro dziecka.
5PRAWO SPADKOWE
Kancelaria w ramach swojej praktyki zajmuje się również prawem spadkowym. Prowadzimy sprawy m.in. o:
• stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy albo testamentu;
• uzupełnienie lub zmiana stwierdzenia nabycia spadku;
• oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
• otwarcie i ogłoszenie testamentu;
• dział spadku;
• zachowek;
• spis inwentarza;
• uznanie spadkobiercy za niegodnego;
• zapis windykacyjny;
• zabezpieczenie spadku;
• ustanowienie kuratora spadku.
6PRAWO EGZEKUCYJNE
Kancelaria zapewnia pomoc po uprawomocnieniu się wyroku w zakresie:
• postępowania egzekucyjnego;
• windykacji należności;
• powództwa przeciwegzekucyjnego.
7PRAWO UPADŁOŚCIOWE
W ramach oferowanych usług Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań o upadłość konsumencką.

Nasza pomoc obejmuje:
• zebranie odpowiednich dowodów;
• sporządzenie wniosku;
• reprezentację przed Sądem;
• nadzorowanie postępowania prowadzonego przez syndyka.

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, a także przedsiębiorca. Dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej istnieje możliwość na całkowite bądź częściowe oddłużenie.
8PRAWO ODSZKODOWAWCZE
Kancelaria Adwokata LL.M. Michała Podgórskiego posiada bardzo bogate doświadczenie w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia.

Zajmujemy się sprawami związanymi z odszkodowaniami i zadośćuczynieniem za:
• wypadki komunikacyjne;
• wypadki w pracy;
• błędy lekarskie;
• wypadki w rolnictwie;
• wypadki w miejscach publicznych;
• inne zdarzenia losowe.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie – dochodząc odszkodowań, mamy na uwadze, iż większość osób, którym udzielamy pomocy jest nieświadoma, że ich krzywdy mogą zostać zadośćuczynione.
9INNE

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress