Kancelaria Adwokacka
adw. LL.M. Michał Podgórski


 
 

Kancelaria adwokata LL.M. Michała Podgórskiego to nowoczesna i dynamiczna kancelaria, którą cechuję profesjonalizm, doświadczenie, rzetelność, kreatywność i indywidualne podejście do każdego klienta przy zachowaniu zasad etyki oraz najwyższych standardów prawniczych i biznesowych.

Kancelaria zapewnia stałą, jak i doraźną obsługę prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Wynagrodzenie Kancelarii determinuje indywidualne podejście do każdego klienta, uwzględniające jego potrzeby, jak również niezbędny nakład pracy konieczny do zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej. Wiedza, jakość i doświadczenie to wartości, które charakteryzują Kancelarię i stanowić będą o poziomie jej usług i wyznaczać kierunek jej rozwoju.

Kancelaria współpracuje także z innymi adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami i komornikami na terenie całego kraju.

Dysponujemy uprawnieniami do reprezentowania naszych Klientów na każdym etapie postępowania; zarówno przed sądem I instancji, sądem odwoławczym, a w szczególnych sytuacjach także przed Sądem Najwyższym oraz Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.
 


Zakres usług

1PRAWO KARNE
Kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie karnym.
Służymy pomocą zarówno przed:
• sądem;
• prokuraturą;
• policją;
• innymi organami ścigania, oraz • przed wszczęciem jakiekolwiek oficjalnego postępowania. Główny cel to ograniczenie lub jeżeli to możliwie wyeliminowanie negatywnych skutków udziału w procesie karnym, po stronie oskarżonego bądź pokrzywdzonego.

Występujemy w roli:
• obrońcy podejrzanego jeżeli zostały Państwu przedstawione zarzuty w postępowaniu przygotowawczym;
• obrońcy oskarżonego jeżeli został przeciwko Państwu skierowany akt oskarżenia;
• obrońcy skazanego w sprawach z zakresu Kodeksu Karnego Wykonawczego;
• obrońcy obwinionego w sprawach o wykroczenia;
• obrońcy i pełnomocnika w sprawach nieletnich;
• pełnomocnika osoby pokrzywdzonej, tzw. oskarżyciela posiłkowego;
• pełnomocnika oskarżyciela prywatnego.

Służymy Państwu pomocą zakresie przestępstw przeciwko:
• mieniu;
• zdrowiu i życiu;
• przestępstw o charakterze seksualnym;
• przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami;
• przestępstw komunikacyjnych;
• błędów lekarskich;
• przestępstw skarbowych;
• przestępstw gospodarczych.
2PRAWO CYWILNE
Kancelaria oferuje wiedzę oraz bogate doświadczenie z zakresu tematyki prawa cywilnego.

Sporządzamy oraz weryfikujemy wszelkiego rodzaju umowy. Przygotowujemy opinie prawne opierając się na stanie faktycznym przedstawionym przez Zleceniodawcę oraz obowiązujące przepisy prawa.

W sprawach wymagających wystąpienia na drogę postępowania sądowego przygotowujemy:
• stosowne wezwania;
• pozwy;
• odpowiedzi na pozwy;
• wnioski;
• sprzeciwy;
• zarzuty od nakazów zapłaty;
• środki odwoławcze (apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne);
• inne pisma procesowe.
3PRAWO GOSPODARCZE
Kancelaria posiada bogatą wiedzę z zakresu prawa gospodarczego.
Oferujemy kompleksową obsługę:
• spółek prawa handlowego (kapitałowych i osobowych);
• spółek cywilnych;
• przedsiębiorców.
Oferujemy możliwość stałej obsługi prawnej i doradztwa w zakresie bieżącego funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Zakres naszej oferty zawiera:
• reprezentację w postępowaniu przed sądami rejestrowymi;
• reprezentację przed sądami;
• reprezentację przed organami administracji;
• wsparcie w negocjacjach z kontrahentami;
• sporządzanie opinii;
• sporządzanie wszelkiego rodzaju umów;
• sporządzanie wezwań;
• sporządzanie pozwów.
4PRAWO RODZINNE
Jednym z głównych obszarów praktyki Kancelarii jest prawo rodzinne, w ramach którego zajmujemy się między innymi sprawami o:
• rozwód i separację;
• alimenty;
• podział majątku wspólnego;
• ustanowienie rozdzielności majątkowej;
• ubezwłasnowolnienie;
• opiekę i kuratelę;
• przysposobienie;
• ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;
• ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;
• uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Prawo rodzinne to szczególnie delikatna materia, często związana z emocjami i uczuciami nie tylko osób dorosłych ale również dzieci, stąd też nasze przygotowanie oraz działanie nakierowane jest na dobro dziecka.
5PRAWO SPADKOWE
Kancelaria w ramach swojej praktyki zajmuje się również prawem spadkowym. Prowadzimy sprawy m.in. o:
• stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy albo testamentu;
• uzupełnienie lub zmiana stwierdzenia nabycia spadku;
• oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
• otwarcie i ogłoszenie testamentu;
• dział spadku;
• zachowek;
• spis inwentarza;
• uznanie spadkobiercy za niegodnego;
• zapis windykacyjny;
• zabezpieczenie spadku;
• ustanowienie kuratora spadku.
6PRAWO EGZEKUCYJNE
Kancelaria zapewnia pomoc po uprawomocnieniu się wyroku w zakresie:
• postępowania egzekucyjnego;
• windykacji należności;
• powództwa przeciwegzekucyjnego.
7PRAWO UPADŁOŚCIOWE
W ramach oferowanych usług Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań o upadłość konsumencką.

Nasza pomoc obejmuje:
• zebranie odpowiednich dowodów;
• sporządzenie wniosku;
• reprezentację przed Sądem;
• nadzorowanie postępowania prowadzonego przez syndyka.

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, a także przedsiębiorca. Dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej istnieje możliwość na całkowite bądź częściowe oddłużenie.
8PRAWO ODSZKODOWAWCZE
Kancelaria Adwokata LL.M. Michała Podgórskiego posiada bardzo bogate doświadczenie w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia.

Zajmujemy się sprawami związanymi z odszkodowaniami i zadośćuczynieniem za:
• wypadki komunikacyjne;
• wypadki w pracy;
• błędy lekarskie;
• wypadki w rolnictwie;
• wypadki w miejscach publicznych;
• inne zdarzenia losowe.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie – dochodząc odszkodowań, mamy na uwadze, iż większość osób, którym udzielamy pomocy jest nieświadoma, że ich krzywdy mogą zostać zadośćuczynione.
9INNE
 


O mnie

ADWOKAT LL.M. MICHAŁ PODGÓRSKI

695 501 001


Praktykę zawodową rozpoczął jako student m.in. poprzez aktywne działanie w Studenckiej Poradni Prawnej, realizację licznych praktyk, projektów oraz angażowanie się w akcje wolontaryjne. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Biurze Obsługi Szkód Powypadkowych, dzięki której poszerzył swoja wiedzę oraz zdobył cenne doświadczenie.

W 2012 roku złożył z pozytywnym wynikiem egzamin wstępny na aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W trakcie odbywania 3-letniej aplikacji adwokackiej zdobywał bardzo cenne doświadczenie zarówno w sądach, prokuraturze jak i pracy w kancelarii adwokackiej, występując przed sądami powszechnymi, organami administracji oraz organami ścigania w całej Polsce. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej oraz złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu zawodowego, został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Adw. LL.M. Michał Podgórski udziela pomocy prawnej również w języku angielskim (certyfikat TOLES - oceniający znajomość prawniczego języka angielskiego).

W 2013 roku Michał Podgórski po ukończeniu studiów uzupełniających o specjalizacji International Commercial Law zdobył tytuł LL.M.
 
 


Lokalizacja

Siedziba główna kancelarii:

Skarżysko-Kamiennaaleja Piłsudskiego 19/1
26-110 Skarżysko-Kamienna

695 501 001

Filia kancelarii:

Szydłowiec

ul. Kościuszki 195
26-500 Szydłowiec

695 501 001

 


Skontaktuj sięWychodząc naprzeciw potrzebom klienta Kancelaria umożliwia korzystanie we wszystkich gałęziach prawa z usług on-line. Zakres usług obejmuje udzielanie porad prawnych i sporządzanie dokumentów (pism procesowych takich jak: pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, skargi itp. oraz projektów umów)

ZAPEWNIONA CAŁKOWITA ANONIMOWOŚĆ
 
Główna siedziba kancelarii:
Skarżysko - Kamienna
ul. Piłsudskiego 19/1
26-110 Skarżysko - Kamienna

Filia kancelarii:
Szydłowiec
ul. Kościuszki 195
26-500 Szydłowiec

Tel. 695-501-001
e-mail: michal.d.podgorski@gmail.com
NIP: 799-196-01-52
Nr konta bankowego: ING Bank Śląski 68 1050 1461 1000 0092 2823 2121

W celu umówienia spotkania, uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress